BA skrev torsdag at Bergen kommune fulgte nøye med på kulden som har bitt seg fast i Bergen.

Lørdag er det nå varslet høy og moderat forurensning i deler av byen.

Her kan du følge med på utviklingen der du bor.

Bergen kommune oppfordrer personer med astma, kroniske luftveislidelser og hjerte- og karsykdommer til å redusere utendørsaktivitet.

– Når det er varslet en værtype med lite vind og inversjon, kan vi få en situasjon med høy forurensning over flere dager. Vi har bedt Statens vegvesen og Bergen havn om å gjennomføre tiltak for å redusere utslipp og svevestøv, skriver klimabyråd Thor Haakon Bakke i en melding fra kommunen.

Han oppfordrer til å redusere bilkjøring og vedfyring.

Veivesenet har igangsatt et forsterket renhold, med ekstra høytrykksspyling. Dette gjelder Fjøsangervegen med ramper, Michael Krohns gate og Ibsens gate og vil fortsette hver uke gjennom vinteren.

Kommunen opplyser at det kan bli igangsatt strakstiltak, som gratis kollektivtrafikk og høyere bompengetakster.

Dette blir annonsert minimum tolv timer før en eventuell igangsettelse.