Tidligere i år ble det kjent at løperhjulselskapet Bolt trakk seg ut fra Bergen. Dermed sto en av tre ledige lisenser ubrukt.

Voi og Ryde har de siste månedene vært enerådende på løperhjulmarkedet i Bergen.

Nå får de altså konkurranse av Surf Rides, et oslobasert selskap som ble opprettet i 2021.

– Det er stort å få en slik tillit. Bergen er en by med stort potensial for mikromobilitet, med høy innbyggertetthet. For at vi skal komme inn som en reell utfordrer må vi nok legge oss lavest i pris av tilbyderne, ihvertfall ut året, sier daglig leder og gründer Mats Andre Breesth til BA.

Vil ha økt konkurranse

Forskriften og tillatelsesordningen som trådte i kraft 1. juni 2022 åpner for å gi tillatelse til inntil tre utleiere.

– I arbeidet med forskriften vurderte vi at tre utleiere var et godt antall for å ivareta konkurransehensyn. Da Bolt trakk seg ut av markedet, var det naturlig å gi tillatelse til et av de andre selskapene som kvalifiserte seg i konkurransen, forteller Tord Honne Holgernes, fungerende etatsdirektør i Bymiljøetaten i en pressemelding.

BA vet at en rekke selskaper har avslått tilbudet fra kommunen, blant annet Tier, Dott og Bird.

Surf Rides var en av de siste på listen, likevel ble de valgt.

Surf har i dag lisenser i byer som Halden, Moss, Porsgrunn, Skien, Tønsberg, Sandefjord, Halden og Lillestrøm.

Voi er kritisk

– Vi registrerer at Bergen kommune velger et selskap som scoret lavest på alle kriterier, fra parkering til sikkerhet og miljø. Vi prøver å bygge opp en mikromobilitetstjeneste som fungerer. Nå setter kommunen oss ett steg tilbake. Det er skuffende og kan føre til en økning av ulykker, sier Voi-talsmann Øystein Sundelin til BA.

Voi-ledelsen har tidligere gitt uttrykk for at de ønsker seg lengre kontrakt, gjerne to-tre år, og færre aktører på markedet.

– Bergen er ikke stor nok for tre aktører, antallet bør ned på to, sier Sundelin.

Surf-ledelsen er klar til å motbevise kritikken fra Voi, konkurrenten med de røde løperhjulene.

– Siden første gang vi søkte lisens i Bergen, for 13-14 måneder siden, har vi i all høyeste grad utviklet oss som selskap og fått mer erfaring. Vi kommer til Bergen med ny flåte av topp moderne av elsparkesykler, som ivaretar sikkerheten på en god måte. Vi har en ganske effektiv organisasjon sammenlignet med andre aktører, og kan tilby lavere priser uten at det går på bekostning av kvaliteten, sier Mats Andre Breesth.

Evaluering av ordningen

Tillatelsen til alle de tre selskapene som opererer i Bergen (Voi, Ryde og snart Surf Rides) går ut 1. april 2024, og Bymiljøetaten er i gang med en større evaluering av ordningen.

– Formålet med forskriften er blant annet å legge til rette for løsninger som bidrar til fremkommelige og trygge i byrom. Antall operatører er en naturlig del av evalueringsarbeidet som pågår, men det har ikke vært ønskelig å gjøre eventuelle endringer før den første perioden utløper og ordningen er evaluert, forklarer Holgernes på kommunens hjemmeside.

Evalueringen vil sendes til politisk behandling før sommeren.