Vedtok umulig forslag

Politimester Geir Gudmundsen, visepolitimester Gunnar Fløystad og Steinar Nørstebø (SV).

Politimester Geir Gudmundsen, visepolitimester Gunnar Fløystad og Steinar Nørstebø (SV).

Artikkelen er over 4 år gammel

Flere politikere vil sette politiet i Hordaland under administrasjon på grunn av Monika-saken, men det går faktisk ikke an.

DEL

I kjølvannet av Monika-saken har flere politikere gått ut og uttalt at Hordaland politidistrikt må settes under administrasjon.

For tre dager siden gikk Hårek Elvenes (H), som sitter i Stortingets justiskomite ut og mente at Hordaland politidistrikt om nødvendig må settes under administrasjon for å få ryddet opp etter Monika-saken.

Mener politidirektoratet må overta styringen

Søndag kveld sendte Hordaland SV ut en pressemelding der de mener at Hordaland politidistrikt må settes under administrasjon.

– Vi mener saken er så alvorlig at det ikke er en tilstrekkelig løsning at politimesteren trer til side i granskningsperioden. Vi mener at politidirektoratet må overta styringen, sier leder i Hordaland SV, Steinar Nørstebø. 

Ukjent begrep for jussprofessor

Når BA spør jussprofessor Ørnulf Rasmussen om hvordan man setter et politidistrikt under administrasjon, blir han usikker.

– Jeg skjønner ikke hvordan man skal sette et politidistrikt eller en politimester under administrasjon. For meg er det ukjent hvordan det faktisk skal gjøres, sier jussprofessoren ved Universitetet i Bergen.

Han sier at Norge ikke har noen juridisk ordning eller rettslige reguleringer som tilsier at et politidistrikt kan settes under administrasjon.

Ifølge politidirektoratet er det ikke mulig å sette en politimester eller et politidistrikt under administrasjon.

Utnevnt av Kongen i statsråd

Årsaken til det er at politimesteren er en embetsmann og utnevnt av Kongen i statsråd. Dersom man skal avsette en politimester, må man reise en sak mot ham. Dette er regulert i Grunnloven paragraf § 21 og 22.

Politidirektoratet opplyser at det faktisk aldri har skjedd før og at de derfor stiller seg undrende til at flere politikere bruker begrepet «sette under administrasjon».

– Eh, det er faktisk slik at vi ikke har sjekket om det er juridisk mulig å sette Hordaland politidistrikt under administrasjon, sier SVs leder Nørstebø når vi spør om hva han konkret mener med pressemeldingen partiet sendte uke.

– Det SV mener er at Hordaland politidistrikt er uten tillit, og at politidirektør og i siste instans justisministeren, må ta radikale grep på vegne av innbyggerne i Hordaland, sier Nørstebø.

SV-medlem skjønner ikke SV

Heller ikke politijurist og SV-medlem Harald Bilberg blir klok av SVs forslag.

– Jeg skjønner ikke hva de mener når de sier at de vil sette Hordaland politidistrikt under administrasjon, men de må få lov til å mene det, sier han.