BAs politiske redaktør Sølve Rydland mener vegvesenet ser mest bakover når vi planlegger nye veger. Han anbefaler oss å kjøpe en ny kalkulator. Det er ikke gull alt Sølve Rydland skriver, selv om det nok går hjem hos dem som ikke ønsker utvikling av nye trygge veger med bedre fremkommelighet.

Når Vegvesenet foreslår hvor den nye vegen skal gå, legger vi frem flere forslag for lokalpolitikerne. På veger med lav trafikk velger vi ofte å utbedre den eksisterende vegen. Vi utbedrer der vi kan, og bygger nytt der vi må. For veger med stor trafikk må vi gjøre valg om vi skal rive folks hus og hjem, flytte bedrifter eller la vegen gå over matjord, eller om vi skal bygge vegen utenom.

Les også

Me må kjøpa ein ny kalkulator til vegvesenet

Vi må knuse noen egg når det skal bygges veg. Når vi først har fått grønt lys fra politikerne om å utvikle det beste alternativet, er vårt mål å gjøre det så skånsomt som mulig. Så langt det er mulig, prøver vi å unngå å legge den nye vegen gjennom myrområder. Må vi først ta hull på myren, har vi metoder for å redusere CO2 lekkasjen. Vi kartlegger viktige naturverdier, og gjør tiltak for å ta vare på disse.

Alle med noe kjennskap til sosialøkonomi vet at svaret endrer seg når vi putter andre størrelser inn i regnestykket. I arbeidet med vårt innspill til Nasjonal transportplan, har Vegvesenet og de andre store transportetatene svart på hva som skal til for å nå de ambisiøse klimamålene før 2030.

Et av virkemidlene som ble lagt til er bensin- og dieselpriser på 50 kroner literen. Det vil naturlig nok føre til mindre trafikk på Hordfast. Endringen i samfunnsøkonomisk lønnsomhet blir justert noe ned. Selv med et sånt regnestykke, er Hordfast et at de mest samfunnsøkonomisk lønnsomme vegprosjektene i Norge.

Fremtiden er elektrisk. Der utlandet ser til elbil-landet Norge, er Rydland bekymret for at elbilene skal forsyne seg for mye av strømproduksjonen. En av fire elbiler i Europa er norsk, mens vi har én prosent av alle personbilene i EU og EØS området. Ved utgangen av 2021, hadde vi 461 tusen elbiler i Norge. Alt dette ifølge SSB.

I 2022 gikk 0,8 prosent av den norske fornybare strømproduksjonen til å lade norske elbiler, ifølge elbil.no. Det er et stykke frem til at norske elbiler gjør at den norske elproduksjonen grunnstøter, slik Rydland engster seg for.

Statens vegvesen gjør mer enn å planlegge og bygge veger for slik å redusere avstandskostnader og øke trafikksikkerheten. I Bergen og fem andre storbyområder samarbeider vi med kommuner, og fylkeskommuner. Den politisk bestemte ambisjonen er at vi skal ta unna trafikkveksten med kollektiv, sykkel og gange.

Får vi til det, blir det hyggeligere for Rydland å sykle eller gå til BA-redaksjonen.

Les også

Skal vi juble eller gråte over fylkets klimaplaner?