Vegdirektøren vil se på en billigere løsning enn ny vei og bane til Voss

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland går langt i å avlyse K5 Arna-Voss. – Vi bør komme i gang med det som haster mest.