Omlegginger på Flyplassvegen: Her kan det bli kø fremover

Det blir innsnevring fra to til ett kjørefelt på Flyplassvegen frem til juni. På forsommeren blir det ny omlegging.