Barna ved Tupendane skole- og barnehjem synger en sang til Yvonne og Daniélla.