Margit bruker påsken på å svare på meldinger og telefoner fra folk som trenger hjelp

Kirkens SOS i Bjørgvin har behov for dobbelt så mange frivillige som det de har i dag. Aldri før har de svart på flere krisetelefoner og meldinger.