Velstående nabolag gikk til sak for å få bruke gang- og sykkelvei

Beboerne på Øvre Våganeset og Våganeset har nå full rett til å gå og sykle over naboen sin eiendom.