Venter økning av mobbesaker fra barnehagene

Mobbeombudet forventer flere henvendelser om mobbing blant de yngste når barnehageloven endres ved nyttår.