En styringsgruppe satt sammen av representanter fra de tre selskapene konkluderer i en rapport med at en sammenslåing kan bidra til økt verdiskaping og et større kompetansemiljø enn i dag. Rapporten har sett på konsekvensene av å etablere et felles vannkraftselskap på Vestlandet, heter det i en pressemelding.

De skriver videre at: «En videre prosess der en går grundigere inn i de viktige spørsmålene for eierne og selskapene vil kunne gi de endelige svarene på om «Vestlandskraft DA» bør realiseres.»

Vil sikre lokale arbeidsplasser

Bakgrunnen for prosessen med å utrede et felles produksjonsselskap er Sogn og Fjordane fylkeskommune sitt ønske om å få frem ulike alternativ for å sikre at verdiene i SFE skal bli værende i Sogn og Fjordane ved en eventuell fylkessammenslåing, og BKK sine strategiske målsettinger knyttet til en sterkere konsolidering på Vestlandet.

– Sogn og Fjordane fylkeskommune er den største eieren i SFE. Rapporten vil bli drøftet i fylkesutvalget 23. august og for fylkeskommunen er det avgjørende at en ved eventuell etablering av et nytt produksjonsselskap sikrer lokale arbeidsplasser og kompetansemiljø, bevarer lokalt eierskap og sikrer kontroll med de lokale naturressursene, sier fylkesordfører Jenny Følling.

63 kraftverk

Det er bare vannkraftproduksjonen i selskapene som blir vurdert slått sammen. Eierselskapene vil bestå og drive annen virksomhet videre.

Det nye selskapet har foreløpig fått arbeidstittelen Vestlandskraft. Selskapet kan bestå av 63 kraftverk og produsere 12,1 TWh.

– Som vannkraftprodusent, men ikke minst som aluminiumsprodusent, vet vi i Hydro at tilgang på stabil og fornybar energi er en forutsetning for å satse på langsiktige industriarbeidsplasser. Et stort produksjonsselskap kan gjøre Vestlandet mer attraktivt for eksisterende og ny industri, og dermed kunne bidra til flere industriarbeidsplasser og økt verdiskaping, sier Arvid Moss, konserndirektør for forretningsutvikling og energi i Hydro.