Gå til sidens hovedinnhold

Vi blir færre og jobben blir tøffere

Vi i Kriminalomsorgen er åpenbart ikke like mye verdt som kollegene i Politiet. Vi har de siste åtte årene opplevd å bli mer overhørt og overkjørt.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er risikabelt å jobbe i fengsel, Bergen Fengsel inkludert. Vi må være forberedt på plutselige hendelser, og vold – også mot oss. Vi som jobber i fengslene, må være forberedt. Derfor er vi pålagt fysiske øvelser. For å være realistiske blir også de risikable. Men får vi yrkesskadeerstatning hvis det skulle gå galt på trening? Nei, ikke av denne regjeringen, ikke av dette stortingsflertallet.

Før det tok ferie, rakk et knapt flertall i Stortinget å nekte oss samme vilkår som våre kolleger i justissektoren, i Politiet. 9. juni stemte regjeringspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, og med Fremskrittspartiet på vektskålen, ned opposisjonens forslag om å likestille ansatte i Kriminalomsorgen og Politiet. Den formelle beslutningen tas av Stortinget, den reelle av regjeringen. Justisministeren er derfor den vi anklager: For nok en gang å svikte oss. For å løpe fra sitt ansvar som arbeidsgiver. En justisminister uten sans for rettferdighet er ikke mye å rope hurra for.

Vi i Kriminalomsorgen er åpenbart ikke like mye verdt som kollegene i Politiet. Vi har de siste åtte årene opplevd å bli mer overhørt og overkjørt av den uendelige rekken av justisministre under Erna Solberg. En statsminister og justisminister, med sine partifeller på Stortinget, som ga oss en kraftig kilevink før valget: Nei, dere kan ikke få erstatning for yrkesskade under operativ trening – på jobb, for å fikse jobben!

Det er fullstendig urimelig å bli så åpenlyst forskjellsbehandlet! Er det rart vi føler oss urettferdig behandlet, at vi er forbanna?

Vi må trene på å beskytte oss selv som ansatte – og andre innsatte. Vi må kunne dempe aggresjon med diplomati, men også kunne stanse vold med makt. Dét er krevende, og det er farlig! Derfor må det trenes. Det går på helsen løs.

Trusler og voldsbruk i norske fengsler er urovekkende mange. Vi i Bergen Fengsel kan heller ikke føle oss trygge på jobb. Det hjelper ikke at et politisk flertall ikke engang vil gi oss trygghet ved yrkesskade!

Vi står i førstelinjen i norsk kriminalomsorg. Vi står på for å sette en politisk vedtatt kriminalpolitikk ut i livet, for å gjøre samfunnet sikrere. Vi står på mer enn noen gang, fordi regjeringen systematisk har kuttet i driftsbudsjettene. Gjett hvor de innsparingene må tas inn? På bemanning.

Vi blir færre om å løse stadig mer krevende oppgaver. Vi får mindre tid til å drive rehabilitering. Vi opplever et hardere klima med mye rusmisbruk og store psykiske helseplager blant de innsatte. Det er blitt tøffere.

Vi er pålagt tøff operativ, fysisk trening for å være forberedt på å takle kritiske situasjoner. Vi må kunne gå i nærkamp, vi må kunne evakuere, kunne frigjøre. Vi må gjennom krevende øvelser, igjen og igjen. Vi må, for å vise til vår egen etat, «være skikket til å utøve makten på en forsvarlig måte».

Selvsagt skjer øvelsene under kontrollerte forhold. Men noen ganger går det galt, og vi får en alvorlig smell. Noen av oss blir fysisk skadd: I pålagt øving, i arbeidstiden. Men det er altså ikke nødvendigvis en yrkesskade, mener Stortingets flertall. Ikke i Kriminalomsorgen, men derimot i Politiet!

Les også

Var det politiet som ...?

Hallo! Hørt om logikk? Den urimelige forskjellsbehandlingen rammer flere enn oss, noe som gjøre saken bare enda verre.

Vi er organisert i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF). Forbundet har stått hardt på dette kravet om at ulykkesforsikring må gjelde for skader som skyldes pålagt trening. Fagetaten, Kriminalomsorgsdirektoratet, har støttet forslaget. Det samme har LO og Advokatforeningen.

Flertallet i justiskomiteen stilte seg bak oss. Flertallet på Stortinget dolket oss i ryggen. Det er takken for at vi risikerer helsen for å sette politikken deres ut i praksis!

Det er risikabelt å operere i justissektorens førstelinje, enten det er for å pågripe kriminelle eller passe på domfelte, enten du er i Politiet eller Kriminalomsorgen. Og det er like risikabelt å øve, enten du bærer den ene uniformen eller den andre.

På Stortinget er det derimot trygt å være – helt til neste valg i september. Ett er sikkert: Vi kommer ikke til å stemme på partiene som har falt oss i ryggen. Det er for risikabelt!

Les også

Kai (46) fra Bergen var fengselsbetjent i Sør-Sudan

Les også

Karantenehotell føltes som fengsel