Vi bør ha gode sitteplasser om vi skal bruke sentrum

Av