Gå til sidens hovedinnhold

Vi er ikke fornøyd med at vaksinering går ut over barn

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I disse dager gjør Bergen seg klar for massevaksinering av prioriterte grupper. Med rask, effektiv og trygg vaksinering er vi på vei mot en bedre fremtid der barn og unge får en normal hverdag. Det fortjener de, og det er det vi jobber for hver dag.

Elona Zachariassen har skrevet et godt og viktig innlegg som belyser et dilemma: at behovet for vaksinering også i perioder kan gå utover barn og unge.

La det være klart: Selv om vaksinering er noe av det viktigste vi kan gjøre i tiden fremover, er vi ikke fornøyd med at dette går ut over barn og unge. Vi ønsker å skjerme denne gruppen mest mulig.

Les også

Kjære byråd, ikke ta treningshallene fra barna

Nettopp derfor tar vi grep for å minske de negative følgene for barn og unge som til vanlig bruker hallene som skal brukes til vaksinering.

Når det gjelder de hallene som er valgt for vaksinering, er det viktig å få frem at Bergenshallen ikke vil bli brukt til vaksinering før vintersesongen er over. Isen i denne hallen fjernes tradisjonelt i midten av mars, og det gjør den også i år.

Åsanehallen er ikke i bruk av verken skoler eller idrettslag, og er allerede i bruk som luftveisklinikk. Vadmyrahallen brukes i dag i liten grad av skolen på dagtid.

Sandslihallen er annerledes - den brukes både av skoler og idrettslag og nettopp derfor vil vi ikke bruke denne til vaksinering med mindre det er helt nødvendig, og da bare deler av hallen.

Så kan en godt spørre seg, som Zachariassen gjør, hvorfor en ikke bruker andre typer lokaler. Svaret her er at vi har behov for større vaksinasjonslokaler for å sikre nok kapasitet og fart i vaksineringen.

Vi har vurdert både kommunale og private lokaler i de ulike bydelene. Vaksinasjonslokalene må legge til rette for effektiv og trygg vaksinering. De må være geografisk spredt, de må være tilgjengelige for gående, kjørende og de som er avhengig av kollektiv transport. De må også være av en viss størrelse for å kunne skaleres opp og ned etter behov.

Når idrettshaller er foreslått, er det fordi det ikke er funnet andre egnede lokaler i området.

Nå planlegger vi for massevaksinering av prioriterte grupper av byens befolkning, noe som gjør at vi ser et lys i en tunnel som har vært mørk lenge. Å få vaksinert folk er første steg mot en verden vi kan kjenne mer igjen.

Les også

Byrådet klarte ikke å finne en annen løsning: Ber hockey og håndball om å vike

Kommentarer til denne saken