Vi har ikke råd til ikke å lytte

Av

Når dagen kommer hvor korona igjen er bare noe vi drikker, skal og må vi ta diskusjonene. Men ikke nå.