Vi har mistet altfor mange kolleger

Av

Mange ville trolig ikke blitt skadet engang om sikkerheten i buss var like god som i personbiler.