Forebyggingen mot cannabisbruk er stigmatiserende og unyansert. Cannabisbruk blant unge er noe vi skal være bekymret for, men å beholde troen på at moralisme og alarmisme er svaret, bidrar kun til å øke problemet. De unge har mistet tilliten til forebyggingen og de som driver den.

La det først være klart at det ikke er hensikten til forebyggingsaktivitetene jeg er kritisk til. Hensikten er utvilsomt god. Vi trenger gode forebyggingstiltak. Det er formuleringene vi hører fra initiativtakerne jeg reagerer på. Den skadelige retorikken. Cannabis blir beskrevet med psykosebringende egenskaper som sakte tar livet av brukerens livsglede. De sårbare er ofte unge personer med traumer fra barndommen, som eksperimenterer med rusmidler i svært ung alder, som en virkelighetsflukt. Det er viktig at alle forstår denne sammenhengen. Vi må se etter årsaken for slik adferd, ikke bare fokusere på symptomene.

Les også

Ungdom skulle vært opplyst, ikke skremt

 

Fokuset burde være å gi tilbud om behandling av underliggende traumer for sårbare individer. Vi må legge til rette for mulighetene til et givende og meningsfullt liv for alle, med eller uten rusmidler. At cannabisbruk blant unge og mindreårige normaliseres gir selvsagt grunn til bekymring.

Unge personer er mer utsatt for risikoen knyttet til rusbruk generelt. Dette gjelder spesielt de unge med underliggende sårbarhet for psykiske lidelser. Det er dog på tide å innse at statlig skremselspropaganda og forbud har bidratt til utviklingen. Samfunnets myndighetspersoner har ropt ulv om cannabis så lenge at de unge ikke lenger vil høre.

Troverdigheten svekkes også av at vi som samfunn straffer de som bruker cannabis mens alkohol er lovlig. Elefanten i rommet ingen vil snakke om er at cannabisforbudet har skyld i at cannabis flyter fritt i samfunnet, stadig blir mer potent og at det finnes potensielt livsfarlige syntetiske varianter av cannabis. Samtidig får vi som peker på cannabisforbudets farer skylden for at cannabisbruken blant ungdommer øker. Det minner om vegring for å ta en saklig debatt.

Les også

Forbud sender bruken «under bakken»

 

Vi ser i den årlige NSDUH-undersøkelsen fra USA at cannabisbruk blant de under 18 år faller i de statene som først legaliserte. Det viser seg at aldersgrenser for kjøp og statlig regulering og kontroll av produksjon og hvilke produkter som omsettes, har en reduserende effekt på bruken. Legalisering handler ikke om å introdusere et nytt rusmiddel, men å erkjenne at forbudet har vært mislykket.

De unges tillit til voksnes forebyggingstiltak kan gjenopprettes når vi som samfunn viser at vi kan forkaste fortidens stigma og fordommer og innrømme at vi tok feil. Med tillit kan vi ha dialog som bygger på troverdighet. Da er forebyggende samtaler langt mer effektive.