Voldtekt er et omfattende samfunnsproblem i Norge. For første gang på ni år har det kommet nye tall om forekomsten av vold og voldtekt i Norge. Rapporten publisert i 2023 fra Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) viser at nesten en av fire kvinner i Norge har opplevd voldtekt minst en gang i løpet av livet.

Tallene er nedslående, men dessverre ikke overraskende. Over 50 prosent flere kvinner rapporterte at de hadde opplevd voldtekt ved makt og tvang enn ved tidligere undersøkelser.

Straffelovrådet foreslår å innføre en samtykkebestemmelse i dagens voldtektsparagraf, og seks av ni landsdekkende politiske partier vil ha samtykkelov. I slutten av november fastslo Europarådets overvåkingsorgan for vold mot kvinner at Norge bryter Istanbulkonvensjonen.

Med andre ord er det et faglig grunnlag og et stort flertall på Stortinget som støtter en samtykkelov.

Hele ni av ti av de 28 mest populære pornovideoene i dag inneholder vold mot kvinner.

Eira Garrido

Mens dette arbeidet pågår, venter vi utålmodig på at voldtektsutsatte skal få en grunnleggende rettstrygghet. For med den dystre statistikken i mente er det kanskje tydeligere enn noen gang at vi må gjøre endringer i lovverket for å sikre trygghet fra seksuell vold og voldtekter. Norsk lov må fastslå at ethvert menneske har rett til å bestemme over egen kropp og seksualitet.

I rapporten har NKVTS også spurt voldsutsatte om deres erfaringer med å anmelde og å søke hjelp. Der oppgir fire av fem kvinner og menn at deres sak ikke er kjent for politiet. De aller fleste voldtektsanmeldelser ender i at det ikke blir tatt ut en tiltale. Ifølge dagens lovtekst må den som er utsatt for voldtekt, ha vært «bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen» for at den tiltalte skal kunne dømmes.

Én av tre straffesaker som kommer helt til lagmannsretten, ender i frifinnelse. At straffelovens vedtektsbestemmelse tydeliggjøres ved at seksuell omgang uten samtykke er en voldtekt, vil styrke voldtektsutsattes rettsvern og få ned antall voldtekter. Etter at Sverige innførte en slik lov i 2018, har antallet som blir tiltalt og dømt for voldtekt, økt.

Et annet moment er at unge gutter lærer om sex fra porno fra tidlig alder. 63 prosent av gutter begynte å se på porno før de fylte 13 år. Når gjennomsnittsalderen for gutters seksuelle debut er på 18 år vil porno være i over fem år det som er gutters bilde av sex og samtykke.

Dagens mainstream porno har et fravær av samtykke, og romantiserer voldtekt. Hele ni av ti av de 28 mest populære pornovideoene i dag inneholder vold mot kvinner. Dette skaper farlige kjønnsroller der mannen tar, og kvinnen blir tatt.

Derfor er det viktig at vi sørger for at Bergen kommune tilbyr en skikkelig og god seksualitetsundervisning. Å lære unge hva et samtykke under samleie er, er et viktig forebyggingsarbeid, og en del av en nødvendig holdningsendring i samfunnet.

Norges nye voldtektsbestemmelse må sende et tydelig signal om at kun et ja er et samtykke. Da vil en ha en bekreftelse på at du har tatt et aktivt og frivillig valg om å ha samleie. Med ord mot ord er det tydelig at et ja mot et ja er en bekreftelse, og at nei er det motsatte.

Personlig mener jeg at dette er en viktig og nødvendig strukturell endring for å nå målet om et feministisk samfunn og for å oppnå likestilling mellom kjønnene. Vi må ha samtykkelov nå.

Les også

«Jeg kommer aldri til å anmelde igjen»