I mange kulturer er det tabubelagt å snakke med familien sin om sex, men i islam som religion er det både rom for og behov for kunnskap og dialog om seksualitet. For hvis ikke det er åpenhet om dette temaet, kan det være problematisk for unge muslimer å voksne opp i et samfunn som Norge som er så åpent på nettopp dette med seksualitet.

For mange med innvandrerbakgrunn i ulike trossamfunn og i ulike kulturer er det tabubelagt å ta opp temaet seksualitet, og nettopp derfor utfordret jeg religiøse ledere her i Bergen til å være åpne for å snakke om dette innad i sine miljøer. Vi lever jo i et samfunn der alt om seksualitet er lett tilgjengelig, og da kan ikke vi forvente at våre barn og ungdom skal være skjermet for dette.

Vi må slutte å tenke gammeldags, vi må være mer åpne, og vi må kunne tilpasse oss det moderne samfunnet vi lever i. Dette betyr derimot ikke at vi skal glemme våre religiøse røtter, kultur og hvem vi er. Som alle vet er jo kunnskap nøkkel til alt. Denne utfordringen min går derfor også til muslimske foreldre om at de må være mer engasjert i og oppmerksom på det moderne samfunnet ungdommene deres faktisk befinner seg i.

Som muslim føler jeg at vi går bakover istedenfor fremover, og det kan føles som om det var en mer moderne tankegang i Profetens tid enn det er nå i 2019. I Vår Profets tid var det rom for at kvinner kunne komme med sine seksuelle spørsmål til profeten, så hvorfor skal ikke vi kunne gjøre det i nåtiden?

Derfor tenker jeg at de religiøse lederne må gjenskape disse arenaene, og det må gjøres nå. I og med at det er rom for å snakke om seksualitet i islam, så finner jeg det rart at dette ikke gjenspeiles i virkeligheten. Kulturelt sett for muslimer her i Norge er det tabu å snakke om seksualitet, men det er ikke tabu i islam.

Det som jeg derfor håper på for tiden fremover er at muslimer skal frigjøre seg fra det som kan virke som en gammeldags kulturtankegang i forhold til å snakke om sex, og istedenfor huske på at det faktisk er rom for å snakke om seksualitet i islam. Åpenheten jeg etterlyser må så klart foregå innenfor en islamsk ramme hvor barn, ungdom, kvinner og menn skal kunne ha en kunnskapsbasert og fri dialog om seksualitet.

Etter uttalelsen min i BT der jeg utfordret imamene i Bergen moské til å lage arenaer der det kan snakkes om seksualitet inn i islam, ble jeg tatt imot med overraskende åpne armer. Dette har resultert i et flott samarbeid mellom meg og styret og imamen i Bergen moské, der vi har begynt å planlegge hvordan vi sammen kan ta opp temaer knyttet til seksualitet. For meg er dette betryggende, og det gir meg håp å vite at muslimske ungdommer i Bergen snart vil få en arena der de kan snakke om islam og seksualitet.