Vi vet at dersom barn har fått undervisning om vold og overgrep så er det flere barn som sier ifra. Det er en av de viktigste årsakene til at Redd Barna jobber for at barnehager og skoler i hele landet skal sette temaet på timeplanen.

For at barn skal kunne fortelle om at de har opplevd overgrep, må de vite hva overgrep er. De må vite at det aldri er deres skyld og at de har rett til å få hjelp. Det er vårt ansvar som voksne å gi barn kunnskapen på en trygg og barnevennlig måte.

«Kroppen min eier jeg» er en animasjonsserie som først ble vist på NRK Super i forbindelse med temadager om overgrep i 2017. Siden har filmene med tilhørende undervisningopplegg vært brukt i mange skoler for å gi barn kunnskap om kropp, grenser og overgrep. I høst ble også et tilpasset opplegg rullet ut i barnehager over hele landet.

Les også

Snakk med «kidsa»

Redd Barna har vært en samarbeidspartner i utviklingen av denne animasjonsserien. I utviklingen av innholdet har vi gjennom flere år samarbeidet tett med skoler, og fått tilbakemeldinger fra lærere og elever. Med på laget har vi også hatt en rekke fageksperter og organisasjoner som jobber med seksuelle overgrep mot barn.

Både politiet og barnevernet forteller at mange barn melder ifra etter å ha sett filmene. Det har også vært saker i rettsvesenet hvor barn har fortalt etter å ha sett filmer på skolen om seksuelle overgrep.

I Haugesunds avis, 16/4, kunne vi lese følgende om en gutt som hadde vært utsatt for overgrep fra en onkel: «Da klassen ble vist et tv-program om overgrep, forlot en av guttene klasserommet. Ute på gangen fortalte han gråtende til læreren at han selv var utsatt for overgrep fra en onkel. Nå er onkelen dømt til sju år i fengsel».

Dette viser tydelig hvor viktig det er å ha gode hjelpemidler i barnehager og skoler for å snakke med barn om et tabubelagt tema. Vi vet at ett av tjue barn har opplevd seksuelle overgrep fra en voksen, og et av fem har opplevd seksuelle krenkelser fra en jevnaldrende. Halvparten av dem har aldri fortalt det til noen.

Overgrep kan både forebygges og avdekkes raskere når barn har kunnskapen de trenger for å si ifra til en trygg voksen.

Når den voksne har kompetansen og kunnskapen til å snakke med barn, lytte og gi hjelp om det trengs. Redd Barnas undersøkelse viser at flertallet blant lærere ikke har fått god nok opplæring i hva de skal gjøre om de er bekymret for at elever opplever vold, overgrep eller omsorgssvikt. Og halvparten har ikke fått den veiledningen eller undervisningsoppleggene de trenger for å kunne undervise barna om temaet.

Les også

Hvem tar vare på de små ofrene i denne dugnaden?

Redd Barna oppfordrer kunnskapsminister Guri Melby til å sette i gang et kompetanseløft for skolen og barnehagens arbeid for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn.

Vi ber også våre lokale folkevalgte om å sørge for at alle kommunene i fylket vårt lager en plan for hvordan alle barn og unge skal få lære om vold og overgrep i barnehagen og på skolen.