Og vi har andre land å sammenligne oss med. Hele verden har ført omtrent den samme ruspolitikken i hele mitt liv, mye inspirert av Harry S Anslingers kamp for å demonisere alle andre rusmidler enn det hvite amerikanere brukte. USAs påvirkning har ført til en så godt som totalt mislykket tilnærming til det at de fleste mennesker finner glede i rus. Anslinger innførte krigen mot narkotika for å «ta» latinamerikanere og svarte i USA. Siden de ofte brukte andre rusmidler enn hvite, så var det enkelt å påstå at «deres» rusmidler var skadelige for samfunnet og derfor burde være illegale.

Men har du tenkt på hvorfor det i det hele tatt skal være ulovlig å ruse seg på det man selv vil? Hvis du tenker at det er for å stoppe menneskers lyst til å ruse seg, så kan jo vi alle være enige om at det ikke er særlig effektfullt. Siden vi har sett hva som skjedde under forbudstiden, så burde vi kanskje tatt en lærdom av det.

Jeg tror ikke jeg er alene om å vite massevis av hva som skjedde i USA og nesten ingenting om vår egen forbudstid. Jeg har latt meg underholde av titalls serier og filmer om veksten i organisert kriminalitet. Kriminelle ble sikret en gullgruve. Fordi det var mer lønnsomt med sterk sprit, enn øl og vin, så gikk konsumet over til sterkere alkohol. Det var uregulert, så ingen visste hva de fikk i seg. Sjansene for at noen hadde blandet i metanol vokste fra tilnærmet null, til at det plutselig kunne skje. Volden økte. Fengslene ble fylt opp. Det var en katastrofe.

Styrt av kriminelle

Så hvorfor gjør vi nøyaktig det samme om igjen? Kriminelle eier hele markedet for de forbudte stoffene. Ting som ikke skal være der blir blandet i rusmidler. Politikken vi fører står bak mesteparten av skadevirkningene, men store deler av befolkningen ser ut til å tro at det ikke stemmer. Vel, Portugal hadde store problemer og lå i europatoppen i bruk av heroin, spredning av HIV og hepatitt, og de var på toppen i overdoser. De har avkriminalisert og nå er de i bunnen på alle de tre feltene. I bunnen. Som i at de har fikset et kjempestort problem.

Hvis du tenker at «Norge ikke er Portugal» så er det helt feil. Norge er Portugal. Før avkriminalisering. Nå er det vi som er i toppen av de dystre statistikkene. Og der har vi vært lenge. Hvorfor politiske partier likevel vil fortsette den samme politikken er for meg en gåte. Gi meg en god grunn til at personlig rus skal være illegal og hvordan det i det hele tatt hjelper å straffe folk som ruser seg. Hvis det hadde funket, så hadde det vært noe helt annet.

Unge bruker mindre

Hvis det er for å passe på de unge, har det vist seg at i statene i USA, Uruguay og Canada som har legalisert, så er bruken blant unge gått ned. Bruken av tyngre rusmidler er også gått ned. I legale markeder går altså bruken av heroin og andre opiater, både lovlige og illegale, ned. Det har også skjedd i Portugal. Der brukes det mindre heroin nå enn før avkriminaliseringen.

En annen bonus er at inntektene til staten og felleskapet er gått veldig opp. Og inntektene til kriminelle stuper. I Norge kunne vi ha øremerket alle midler som kom inn til å hjelpe folk ut av avhengighet, forebygging, ungdomsklubber og andre tiltak og en massiv satsning på psykiatri. Folk som bruker rus for å flykte fra livet, trenger kjærlighet og hjelp. Ikke straff.

La oss heller ta tilbake vår rett til å velge selv hvilket rusmiddel som er best. For hver enkelt. La oss regulere det. Legalisere det. Ta vekk det økonomiske grunnlaget for enormt mange kriminelle. Også terrorister tjener enorme summer på rusforbudet. Og vi kaster bort enorme ressurser på at politiet skal gå rundt å håndheve hvilke rusmidler man vil selv bruke. Derimot henkegger de gang på gang alvorlige voldssaker, voldtekter og vinningskriminalitet. Lovbrudd som går utover andre.

Det er frislipp nå

Et underlig paradoks: Mange mener at hvis du vil regulere narkotika, så er det ensbetydende at du vil ha frislipp. Feil. Frislippet er slik det er nå. Jeg vil regulere markedet. Aldersgrenser, selvfølgelig. Det er ingen som vil at unge skal ruse seg. Men det skjer – og det kommer til å skje. Da vil jeg heller at de ruser seg på noe som er regulert enn på noe organisert kriminalitet står bak. For rusmidler er absolutt ikke ufarlig. Sigaretter og alkohol dreper enormt mange. Og bruk av de fleste rusmidler kommer med en pris. Men vi trenger ikke å gjøre den prisen enda høyere. Nå vet ingen hva de får, det er fritt frem å pushe til hvem man vil, og det er ingen kontroll. Vi må se sannheten i øynene, det var en kjempedum idé å gjøre det illegalt. Det fører med seg enorme problemer i tillegg til de problemene som følger av å bruke rusmidler.

Samtidig er det viktig å påpeke at de fleste ikke får store problemer som ødelegger livet. Og det gjelder bruk av ALLE rusmidler. Men de som får problemer trenger hjelp. Ikke straff.

Moralismen

De som absolutt skal krangle på dette, bør komme med noen linker til noe. Ett eller annet bevis på at ruspolitikken fungerer. For jeg er trøtt av argumentet «Men det er jo ulovlig av en grunn» eller «Det er farlig». Det siste vet jeg godt. Dessuten var altså den opprinnelige grunnen ren rasisme. Jeg synes ikke det holder i 2022. Vår ruspolitikk er bygget på moralisme. Ingenting viser at det er bra for samfunnet. Tvert imot. Vi har gjort livet verre og ødelagt tusenvis av liv, og det dør flere folk av overdose i Norge enn i nesten alle andre land i Europa.

Som sagt, kom gjerne med noen bevis for at forbudet er lurt. Finn en rapport eller noe annet som beviser at vi har den beste måten å takle rusmidler på. Enn så lenge, så er det farligste med rus forbudet mot rus. For vi er Portugal. Canada. USA. Uruguay. Det er dønn likt over alt. Det er mennesker. Som vil ha det gøy. Flykte fra en dårlig barndom. Ha en unik opplevelse. Se en film. Sone ut. Slappe av. Og det er langt fra helt ufarlig, men det er jo ingen vits i å gjøre det mye verre.