Når får vi ny asfalt?

22. november kunne vi lese i BA at 800 meter mellom Troldhaugtunnelen og Sørås på E39 må asfalteres på nytt. Det skulle gjøres til våren. Har dere satt en dato?

Terje Dalland, Fana


Svar: Hei! Vi har en tett og god dialog med asfaltentreprenøren for å avklare forberedende arbeid før de kan gjennomføre sitt asfalteringsarbeid. Pr. dags dato vurderer vi muligheter for en gjennomføring rett før eller rett etter ferien.

Med hilsen

Bjørn Trygve Andersen,

Statens vegvesen Drift

og vedlikehold

Drift og vedlikehold vest,


Vedlikehold vest 1

For mange

– Det er altfor mange utleie-løperhjul i Bergen. De ligger jo slengt rundt omkring.

Magnus Eirik og Jonathan

fra Halsnøy

Redusert småbarnstilbud

– Det var skuffende å oppleve at Flesland flyplass har erstattet lekekroken for småbarn med en mobiltelefonbutikk. Tidligere kunne småbarn leke og slappe av i et beskyttet område med mykt gulv og flere lekeapparater, byggeklosser og mer. Dette har vært et populært tilbud for småbarn og deres foreldre i ventetiden før flyavgang. Noen lekeapparater er riktignok fremdeles tilgjengelig, men de er satt opp utenfor butikken på flisgulv uten tydelig avgrensing til de øvrige arealer – noen få steg fra der hvor «bagasjebiler» kjører, ofte med stor hastighet. I tillegg til manglende familieinngang til sikkerhetskontrollen sitter man igjen med inntrykket at nye mobiler er mer ønsket enn mobile familier.

Max Temmesfeld,

far til Amalie (5) og Joakim (1)

Svar: Vi forstår veldig godt behovet for å aktivisere barn på reise. Avinor ønsker at alle som reiser skal ha en god opplevelse på Bergen lufthavn, Flesland, og jobber hele tiden med å legge til rette for ulike typer reisebehov. Lokalet som Elkjøp ligger i, har helt siden åpningen av den nye terminalen i 2017 vært planlagt for en elektrobutikk, og skulle bare midlertidig brukes som barneområde. El-produkter har vært etterspurt lenge da mange har behov for dette på sin reise. Innsikt viser også at mange barnefamilier gjerne vil ha aktiviteter for barna nær gatene, og vi har derfor kjøpt mindre leke-installasjoner som er plassert ved gater og i restauranter. Vi har også et stort lekeareal med lekefly ved gate 32. I sommer kommer vi til å tilby familiesluse, og sørge for noen hyggelige, små overraskelser for barn i terminalen. Vi håper dette skal være en god løsning, og vil fortsette å forbedre barnetilbudet fremover.

Vi takker for innspillet fra pappaen til Amalie og Joakim, og lover at vi tar det med videre for å finne enda bedre alternativer til små og store barn på Bergen lufthavn, Flesland.

Med hilsen

Cathrine F. Framholt,

markeds- og

kommunikasjonssjef Avinor

Ikke gå på rødt lys!

– Alle vet at vi ikke skal gå på rødt lys. Vi skal stå og vente til det blir grønt. Men noen ganger er det «ingen» trafikk og det blir veldig fristende å bare stikke over. Det skjedde da jeg var på vei til jobb i dag. En voksen mann gikk på rødt og kom seg trygt over likevel. Han tenkte nok ikke noe mer på det. Det samme er ikke tilfelle for de to barna på sparkesykkel, som kom etter ham. De trodde det var grønt og syklet over. Det var rødt og bilene hadde grønt. Og nå kom det en bil. Hadde det ikke vært for at bilføreren var oppmerksom, ville det ene barnet ha blitt påkjørt. Bilen stoppet med hylende bremser rett ved siden av henne. Hun ble skikkelig skremt. Og begge barna var helt sikre på at det hadde vært grønt. Så tenk over at du er et eksempel for andre, og at andre kan tro at det er grønt når du går over. Ta deg de par ekstra sekundene og vent til det er grønt. Så får vi alle en bedre morgen.

Sunniva Ingemårsen

Eldreomsorg

– Høyres politikk er feil medisin for den tiden vi lever i. Vi er over en million eldre og heldigvis er de fleste eldre friske, og ønsker å delta i samfunnet på lik linje med andre. Både jeg og andre eldre i Bergen skal ha muligheten til en aktiv alderdom med mening og ikke minst livsglede. Christine Meyer fra Høyre svarer ikke på det hun blir spurt om i Summetonen 22. mai når hun blir utfordret på Høyres plan for eldre som bor i egen bolig, og som har få tilbud om aktiviteter.

Det er et mål at eldre skal bo hjemme så lenge det er ønskelig og forsvarlig. Arbeiderpartiet ønsker å tilby et mer fleksibelt avlastnings- og aktivitetstilbud, og samarbeide med kulturinstitusjonene om tilbud tidsmessig tilpasset eldre. Eldre må også ha muligheter for en tilpasset transport for å kunne delta. En del hjemmeboende eldre sliter med ensomhet og Arbeiderpartiet ønsker å tilrettelegge for gode og inkluderende møteplasser. Vi ønsker også å etablere et aktivitetshus for pensjonister, og styrke frisklivssentralen.

Når behovet for hjelp melder seg, er jeg enig med Meyer i at eldre skal være trygg på at de får den hjelpen de har behov for. Enten det er i hjemmet, eller på sykehjem. Men i motsetning til Høyre mener Arbeiderpartiet at det betyr noe hvem som drifter helsetjenestene våre. Vi mener eldreomsorg først og fremst er en oppgave for fellesskapet. Når fellesskapet gir penger til eldreomsorg, skal hver eneste krone komme de eldre til gode, ikke gå til profitt hos kommersielle selskaper.

Det er urovekkende at Høyre med Meyer i spissen ønsker private hjemmesykepleietjenester velkommen tilbake til byen. Sist det var fritt brukervalg i hjemmesykepleien utnyttet enkelte selskap sine ansatte på det groveste. I tillegg til dette går Høyre til valg på å konkurranseutsette nye sykehjem, og to eksisterende sykehjem. Dette er Arbeiderpartiet sterkt imot.

I en tid hvor det er mangel på folk i helsevesenet er ikke dårligere vilkår for ansatte riktig medisin.

Ungdom som står foran et valg av yrke og som velger helsefaglig, skal vite at etter endt utdanning vil de bli tilbudt hele og faste stillinger, og gode lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår. Ingen kan sette bo med lån fra banken uten en fast jobb og en lønn til å leve av. Vi må sørge for å bygge nye sykehjem som er gode hjem for de eldre, og gode arbeidsplasser for de ansatte. Dette gir kontinuitet og trygghet for eldre som har behov for hjelp. Vi skal bo trygt hjemme uansett hvor vi har hjemmet vårt.

Vigdis Ravnøy,

Bystyrekandidat

nr. 16 for Arbeiderpartiet i Bergen

Les flere summetoner her: 5000 for en togtur!