«Trygg skolevei» og «Ingen barn å miste» var blant budskapene på plakatene elever og foreldre bar da de akjonerte for sikrere skolevei ved Kronstad skole torsdag morgen.

Rundt 100 personer møtte opp for å aksjonere for en tryggere skolevei.

– Vil vil ikke skape problemer, men markere hva vi mener, sa aksjonsleder Heidi Slettemoen til BA i går.

De gikk i ring over fotgjengerfeltene og sakket trafikken.

– Vi i FAU arrangerer dette sammen med elevrådet fordi det stadig oppstår farlige situasjoner i trafikken rundt skolen her, sier Kristina Åkerblom, mor til en sjetteklassing.

– Det har blant annet økt på med store busser som passerer skolen, sier hun.

– Stopper ikke

Jostein Gundersen har sønnen Edvard (6) i første klasse ved skolen.

– Vi har opplevd biler som ikke stopper ved overgangsfelter selv om sønnen min står helt riktig og venter på å gå over og vi har sett busser som kjører opp på fortauene. Vi stoler ikke på bilistene og følger Edvard til skolen, sier Gundersen.

Edvard selv forteller at han må krysse to bilveier på vei til skolen.

– Det er litt kjedelig og litt skummelt å gå over veien, fastslår han.

Bort med busser, inn med fartshumper

Pappa Jostein og Foreldrearbeidsutvalget ved skolen vil ha flere fartshumper rundt skolen.

De vil også fjerne busslinjene som går fra Ibsensgate og opp forbi skolen på vei til Haukeland sykehus og ordne opp i lyskrysset ved Ibsensgate der både bilister og fotgjengere får grønt lys samtidig, sier Gundersen.

– Ble nesten påkjørt

Nestleder i elevrådet Knut Skjelvan Opheim (13) forteller at han nesten ble påkjørt for to dager siden på vei til skolen.

– Det kom en buss som jeg ikke hørte fordi det er mye støy her. Jeg så den plutselig i øyekroken og hoppet opp på fortauet, forteller han.

Kompisen David Dokken Gaski (12) sier at de aksjonerer for at både de minste og de eldre elevene skal få tryggere skolevei.

– Det er ikke alle førsteklassingene som ser seg for før de går over veien. Og så er det mange eldre elever som tøffer seg. Vi mener bilistene må ta mer hensyn til oss, for dette er ikke det tryggeste stedet å gå, sier David.

– Nei, det er farlig å gå til skolen her, istemmer Knut.