Gå til sidens hovedinnhold

Vi trenger nok hender

Artikkelen er over 1 år gammel

Vi kan ikke lage en trygg og god barnehage uten å kunne ta i barna. Vi må kunne blåse på, klemme og trøste.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er nå klart at regjeringen vil åpne barnehagene fra 20. april. Mange har hatt sterke meninger om dette på forhånd. Noen ut fra samfunnsøkonomiske perspektiver, noen fra barnets perspektiv og andre ut fra smitte- og helseperspektiver. Barnehagefolk er lojale mot staten og eierne sine og er vant med å snu seg rundt når endringer skjer fort.

Vi er mer opptatt av å gjøre det beste for barna ut fra det vi har av ressurser enn å si fra om det som ikke er godt nok. Jeg tviler derfor ikke på at barnehagene gjør så godt de kan når vi åpner igjen. Det skal komme nasjonale retningslinjer i forkant av åpningen og jeg håper Utdanningsforbundet og andre barnehagefolk er sterke og tydelige i kravene til hvordan vi kan gjøre barnehagene koronatrygge nok. Og det er viktig å trygge både ansatte, barn og foreldre, samtidig som vi skal ta smittevern på alvor. I ekspertrapporten som ble utarbeidet i forkant av beslutningen heter det at hygienetiltak, isolering av syke samt kontaktreduserende tiltak må til for å kunne åpne barnehagene. Hvordan kan vi få det til?

Les også

Spente på hvordan gjenåpning av skoler og barnehager skal løses

Det mest opplagte er selvfølgelig god opplæring i smittevern, samt lav terskel for at barn og ansatte holder seg hjemme ved symptomer. Det er også viktig at vi alle er klar over at smitte vil skje og at tiltakene vi har ikke er for å beskytte den enkelte, men for at ikke for mange skal bli syke samtidig. Personalet må ikke være redde for å ta på barna, for vi kan ikke lage gode, trygge barnehager for barn uten å kunne ta i dem. Vi må kunne klemme på, blåse på og trøste!

Noen kontaktreduserende tiltak vil handle om voksne som jobber eller av andre grunner er innom barnehagen, f.eks. foreldre. Men voksne kan instrueres og det er mulig å lage rutiner som ikke innebærer at foreldre er lenge i barnehagen når barna kommer og går. Så lenge været er ok kan barna være ferdig kledd hjemme og komme rett ut, og bli hentet mens de er ute. Forhåpentligvis får vi en vår og sommer med fint vær, men landsdelene er ulike og utebarnehage er ikke gjennomførbart alle steder hele året.

Like viktig som den direkte smitten er det viktig å ta høyde for den indirekte smitten, den som sprer seg fordi viruset kan leve lenge på diverse overflater, inkludert klær, hud og hår. Og her kommer den virkelig store utfordringen for barnehager: Hvordan skal vi hindre små barn i å ta på hverandre? Det er jo deres natur å være fysiske sammen? Og jo yngre de er, jo mer fysisk nærhet trenger de også fra voksne. I noen grad kan vi snakke med de eldste om avstandsregler i lek, ta bort noen leker som er særlig utsatt for smitte og vaske hender ofte, men det vil likevel være mange smittepunkter. Og for all del: Leker må vi faktisk ha for å minske risikoen for store grupper barn som leker herje- og boltrelek med hverandre.

Det finnes grep vi kan ta for å gjøre smittemulighetene færre og redusere kontakten. Felles for dem er forsterket bemanning. Vanligvis må personalet ha med barn i matlaging, rydding og rengjøring og vi tar med flere barn på badet og i garderoben for å få dagene til å gå rundt. Dette er ikke anbefalt under korona og vi trenger derfor ekstra bemanning som kan drive praktisk arbeid og rengjøring av kontaktpunkter flere ganger daglig.

Aktiviteter i små grupper er avgjørende. Det gjelder alt fra lek til måltider. Mange barnehager har ikke bordløsninger som gjør at alle kan sitte sammen uten at de sitter tett, og det er heller ikke personale nok til at de kan dele seg mer. Derfor trengs det flere ansatte slik at noen kan spise ute eller spise i puljer. Det samme gjelder i lek og aktivitet. Med dagens bemanningsnorm er det kort tid i løpet av dagen det er en ansatt per seks barn med de over tre år eller en per tre med de under tre år. Det betyr at det er lite mulighet til å reelt ha små grupper.

Les også

– Det er signalene av åpne barnehager og skoler som bekymrer oss mest

Arealnormen i barnehagen er fire kvadratmeter per barn, og med møbler etc. sier det seg selv at det ikke er tilstrekkelig areal til at alle kan være inne og samtidig ha avstand til hverandre. Mitt forslag til bemanning er en ansatt per fire barn over tre år og en ansatt per to for de under tre år, i tillegg til den som skal gjøre rent og lage mat og andre gjøremål. Da vil vi i større grad også kunne oppfylle de helsefaglige rådene. Det ideelle hadde også vært å øke arealnormen. Tilleggsarealer kunne vært andre typer ledige lokaler, brakker eller paviljonger utenfor barnehagens område, helst for de større barna. Jeg tror vi lettere kan tåle ikke-ideelle lokaler enn ikke-ideelle gruppestørrelser og bemanningssituasjoner en periode.

Noen har tatt til orde for at barnehager en tid fremover må være mer «pass» enn pedagogisk tilbud. Jeg mener det er helt motsatt: Det er viktigere enn noen gang at det er et pedagogisk tilbud. Barn kan ha mange følelser og opplevelser de trenger god mulighet til å bearbeide og tilstedeværende voksne med god tid er derfor veldig viktig. Dette er særlig viktig for de sårbare barna som politikere og andre har vist en rørende omsorg for i disse dager.

I tillegg er det viktig med god planlegging av aktiviteter og lek som gir rom for glede og godt samspill uten at det fører til unødvendig mye risiko for smitte. Det innebærer både at det er viktig med tid til planlegging og dokumentasjon, men også til veiledning og samarbeid mellom de ansatte. Og at det er veldig viktig med vikarer; skal vi ta vare på både barn og smittevern krever det nok hender!

Ja, dette koster penger. Men det koster også å stenge barnehagene. Det er mange som er permitterte for tiden, jeg tror derfor det er arbeidskraft nok. Å åpne barnehagene uten tiltak vil lett føre til utrygghet. Jeg tror særlig for ansatte i samfunnskritiske stillinger vil det skape uro for om de står i større fare for å bli smittet og for å smitte andre nå, og det siste vi trenger er vel at de ikke skal våge å sende barna i barnehagen?

Kommentarer til denne saken