Vi unge vil jobbe for et høyere formål

Av

Studenter krever mer bærekraft. Vi er fremtidige arbeidstakere. Våre forventninger til arbeidsgivere og studier bør tas til ettertanke.