Zara

– Vi vil ha Zara i Bergen! De har klær som veldig mange liker, og vi er sikre på at de hadde tjent på å være i Bergen!

Marie Lundmark ,

Julie Nordvik og

Shady Shakari

Irriterende

– På vår skole tar lærerne fra oss mobiltelefonene, og vi får de ikke igjen før på slutten av skoledagen. Det er veldig irriterende og gir meg mindre motivasjon for å lære!

Erlend

Kontanter på Bybanen

– Tidligere kunne man betale med kontanter for å reise med Bybanen. Nå er ikke dette mulig lenger. Man kan kun betale med kort, og uten bankkort kan man altså ikke reise med Bybanen. Man kan riktig nok betale med kontanter på en buss og så reise videre med Bybanen med den billetten. Ifølge lovene her i landet skal man kunne betale med kontanter. Det er, som lovteksten sier, «gyldig betalingsmiddel i riket». De som ikke kan ta imot kontanter, kan ikke forlange å få betalt på annen måte.

Arne Gabrielsen


Svar: Du kan kjøpe billett på Bybanen på en rekke ulike måter: med app på smarttelefon, via SMS, via nettsidene våre, med bankkort på automatene langs Bybanen eller både med bankkort og med kontanter om bord på busser. Du kan også kjøpe billett på vårt kundesenter på Bergen busstasjon, inklusive med kontanter.

Loven stiller ellers krav om at man skal kunne benytte tvungne betalingsmidler hos betalingsmottaker, men stiller ikke krav om at det skal være mulig å betale kontant om bord, på eller ved det enkelte transportmiddel. Da utstyr, rutiner for og arbeid med håndtering, opptelling og oppbevaring av kontanter er fordyrende, og lenge har utgjort en svært liten del av billettkjøpene, handler dette også om prioritering av offentlige midler.

Skyss har derfor lagt om til auto­mater langs Bybanen der man raskt og enkelt kan betale med bankkort.

Med vennlig hilsen

Øyvind Strømmen

pressekontakt, Skyss

Sentrumsdøden

– Noen mener Bybanen vil gjøre Bryggen og Sentrum mer attraktiv. Det forstår jeg ikke. Er det flere fanafolk som handler i Sentrum etter at de fikk bybane enn tidligere?

BA-leser

Elsker Bergen

– Bergen er så vakker. Folkene, stedet, de bra butikkene, restaurantene, bygningene og Byparken. Vi elsker Bergen.

Marie Lundmark (17)

Har du noe på hjertet?

Natur på retur

– Har naturen en mening? Har livet noen mening? Har noen ting noen mening i det hele tatt?

Den moderne teknologien styrer det meste. Som en glupsk ulv sluker den all vår forestillingsevne og begreper om det vi tenker og forventer om noe meningsfylt.

Hvor mer enn i naturen finner vi en utvidet forståelse rundt det å være menneske. Vi har ingen andre vilkår å eksistere i. Hundre prosent livskvalitet er en oppdagelsesreise i strandkanten eller en sommermorgen i skogen med liflig fuglesang. Hundre prosent livskvalitet er å senke kravene og begynne å leve et enklere og gjerne mer lokalt liv. Det er lønnsomt også. Bruk pengene i nærmiljøet. Det gir økonomisk vekst. Gå mer og lev bedre. Det er et betydelig bidrag til naturvern.

Etter alt å dømme finnes det fremdeles mange som ikke har tatt inn over seg at vi har klimaproblem. De tror på mer firefelts motorveier, større kjøpesentre og billige flyreiser. De måler livskvalitet i forbruk og konsum. For dem er det en skam å innrømme krisen vi står overfor. Jeg leste nylig at det har skjedd en nedgang på femti prosent av verdens dyrebestander på bare førti år. Ikke bare pattedyr, men bier og andre insekter. Det er skremmende når vi forstår et lite insekts vesentlige bidrag i det økologiske systemet. Vår smerte blir verre enn dyrenes.

Mange er opptatt av all dritten som slippes ut i atmosfæren. Men naturvern er like tiltrengt der vi virker og rører oss. Det handler om menneskers og dyrs naturlige tilholdssted. Kun naturen gir liv til mennesker og dyr. Alt kommer fra naturen. Absolutt alt. Naturvern er økonomisk vekst, fordi naturen er en vevstol. Når vi verner om den, forstår vi de verdiene som gror i forsakelsens jord.

Men vi drar ikke i samme retning. Vi evner ikke å handle. Det beste svaret vi til nå har levert mot naturens advarsler, er taushet. Når dyrene og insektene ikke er der lenger, dør vi. Når naturen dør, dør vi. Den trenger ikke vårt nærvær, men den trenger vårt forsvar og vår beskyttelse. Sløve og likegyldige mennesker tror på økt forbruk og den slags. De forstår ikke sitt gudgitte privilegium. De vil bare bli rik av å spyle gift i naturens blodårer. Men naturens vrede vil komme som ild i tørt gress, for naturen er sterkere enn oss. Det forstår ikke det moderne menneske. De tror at alle blomster er grå og alle fugler svarte.

Naturvern er fredfulle ord til all eksistens. Det handler til sist om livet. Om innimellom å ha en sinnsro til å sitte stille. Se blomster blomstre. Se løvet falle, og årstider som kommer og går.

Jarle Johannessen,

Loddefjord

Pengebruk

- Regjeringa set skipstunnelen på Stad på vent grunna auka kostnad. Skipstunnelen på Stad er berekna å koste 2,8 milliardar. Minner om at kostnadsramma på Hordfast er berekna til 46 milliardar (kan sikkert gongast med 2,5 før prosjektet eventuelt er ferdig). Regjeringa burde heller setje Hordfast på vent eller aller helst skrote prosjektet. Då hadde me fått god råd til både skipstunnel, oppgradering av brannfarlege tunnellar og, ikkje minst, fått ras-sikra vegane våre.

Helsing

Odd Inge Matre,

Loddefjord

Les flere summetoner her: Voksne må skjerpe seg!