Vil demonstrere på Festplassen. Blir plassert på Tårnplass

Mens Sian skal demonstrere på Festplassen, mener Bergen kommune at motdemonstrantene kan få stå på Tårnplass.