Mandag og tirsdag viste de bergenske vintrenes etter hvert velkjente forurensingsproblem seg, både på målere og for innbyggerne. Det såkalte «giftlokket» har fått kommunen til å anmode alle innbyggerne om å la bilen stå og om å unngå å fyre i vedovn.

Samtidig har byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland (V), uttalt at de har bedt statlig hold om avklaring av hvilke andre virkemidler byrådet kan iverksette for å få bukt med problemet. Et av de ønskede tiltakene er å bortvise de mange supplyskipene som ligger til havn i Vågen, men ifølge Andersland har svaret fra staten latt vente på seg.

– Vil ikke flytte

Andersland forteller til BA at de i et beredskapsmøte tirsdag ba havnevesenet om å plassere skipene et annet sted.

– Vi har bedt dem om å flytte skipene, det vil de ikke. Vi har en uenighet om hvorvidt de har anledning til å beordre skipene bort, sier klimabyråden.

Ulrik Jørgensen, fungerende havnedirektør i Bergen og omland havnevesen, forteller til BA at de har registrert et ønske fra kommunen om færre skip i havnen, men de har ikke fått en formell beskjed.

– Vi har anmodet rederiene om å søke og finne alternativ havn. Vi reduserer aktiviteten i havnen mest mulig, sier han til BA tirsdag.

Mener hjemmel finnes

Bjørn Henning Østenstad er professor ved det juridiske fakultet på Universitetet i Bergen, med forvaltningsrett som spesialfelt. Han mener havne- og farvannsloven § 39 kan være lovgrunnlaget byrådet trenger for å sende forurensende skip ut av Vågen. I § 39 står det at havnene som utgangspunkt har plikt til å motta fartøy, men i første ledd andre setning fremgår det likevel at «Eiere og operatører av havner og havneterminaler kan fastsette begrensninger i adgangen til å anløpe havn, av hensyn til sikkerhet, miljø og fiskerinæringen».

To tolkningsspørsmål

– Etter mitt syn gir § 39 et tilstrekkelig lovgrunnlag for bortvising av fartøy fra havnen, skriver Østenstad på e-post.

For det første mener han vilkåret om «hensyn til (...) miljø» ikke bare omfatter havnemiljø, men også bymiljøet, slik at luftforurensing i Bergen kan begrunne bruk av bestemmelsen.

For det andre tolker han § 39 slik at den ikke bare gir mulighet til å «begrense adgangen til å anløpe havn», slik bestemmelsen lyder, men at den også gir hjemmel for å bortvise fartøy som alt har anløpt.

– Konklusjonen forutsetter at det blir sannsynliggjort at utslipp fra skip i havnen er omfattende og kan ha en reell betydning for luftkvaliteten på aktuelle dager, sier Østenstad, og bemerker at Justisdepartementets lovavdeling uttaler seg i samme retning i et tolkningsutsagn fra april i fjor, men uten å uttrykke seg så klart. Andersland er langt på vei enig i at loven kan tolkes slik.

– Men det er åpenbart at vi må få en klar og tydelig avgjørelse fra staten på dette. Den avgjørelsen er langt på etterskudd, som selvsagt er frustrerende for oss og Bergen havn.

Hennes avdeling deltar mandag i et møte i Oslo om spørsmålet.

– Irriterende

Nordnesboer Anders Dragesund har forståelse for oppfordringen til innbyggerne, men reagerer på at båtene får ligge i sentrum og forurense, mens innbyggerne må ta grep. Selv synes han det er en utfordring å holde varmen uten nettopp vedfyring, og undrer seg over prioriteringene bak tiltakene.

– Jeg synes det er irriterende, når jeg bor i et hus fra 1800-tallet, at jeg ikke får lov å holde varmen i huset, mens supplybåtene får lov til å dure på. At de ikke tar sin del og flytter på seg, sier Dragesund, som argumenterer med at båtene kan flyttes, men ikke boligene.

– Må håndtere det som de vil

Reder Stig Remøy hadde supplybåter liggende i Bergen tirsdag. At supplyskipene pekes ut, er del av en åpen debatt, sier han.

– Hos oss har de fleste båtene katalysator som renser giftig NOx-gass, sier Stig Remøy om hvilke tiltak Olympic Shipping har for å begrense utslipp. Hans rederi hadde tirsdag to supplybåter langs Bryggen. Han sier ledig plass og båtens oppdrag avgjør beliggenheten.

– De båtene det gjelder (Olympic Hercules og Pegasus, journ.anm.) har oppdrag, men ligger og venter på grunn av værsituasjonen, sier han, og viser til at Bergen havn ligger sentralt. Men Remøy er åpen for at  båtene ligger og venter andre steder utenom oppdrag.

– Jada, vi ser ikke bort fra det, sier han, men viser til at supplybåtene hadde blitt henvist til daværende plasser i Vågen.

– Hva synes du om at supplybåter så ofte nevnes i debatten om luftproblemer i Bergen?

– Det er en åpen debatt, og slik bør det være. Bergen by må håndtere dette som de vil, om de vil ha båter liggende i Bergen havn eller ikke, svarer han.