Bystyret har vedtatt kommunens budsjett for 2020 samt økonomisk handlingsplan for de neste fire årene.

De vedtok også endringer som fremgår av budsjettavtalen mellom Ap, MDG, V, KrF, Sp og Sv, blant annet SVs melding om å sikre barns rett til SFO ved å fjerne vedtekt om at plassen kan sies ved vesentlig mislighold av betalingsforpliktelser.

Det betyr ar barn ikke lenger vil bli kastet ut av SFO, selv om foreldrene ikke betaler regningen.

I samme melding står det også at kommunen i stedet skal ta et større ansvar for å vurdere ulike årsaker bak misligholdet.

Må skje umiddelbart

Det var ventet at bystyret skulle gå inn for denne meldingen.

– Den nye ordningen bør tre i kraft umiddelbart, noe annet er uakseptabelt. sa Camilla Ahamath (SV) da BA snakket med henne om hvilke forventninger hun hadde til det forstående vedtaket.

I vedtektene står det også at «Dersom et barn mister plassen i SFO som følge av betalingsmislighold vil det ikke bli tildelt ny plass i SFO før gjelden er innfridd eller det er inngått betalingsavtale for utestående gjeld knyttet til dette barnet».

– Barn som allerede er utestengt bør få beskjed om at de får plassen sin tilbake selv om gjelden ikke er nedbetalt, mener Ahamath.