Vil rive og bygge ut overnattingstilbudet i Kong Oscars gate

Calmar Eiendom vil rive og bygge nytt, men vet ikke helt hva slags tilbud de vil bygge ennå.