Ville ikke ha smittevernoverlegen i krisestaben: – Ville ikke vært mulig for henne å utføre viktige oppgaver

Smittevernoverlegen mener selv at hun har blitt plassert i organisasjonen på en måte som har hindret henne i å gjøre jobben sin effektivt.