Store fornyelser på Vilvite

– Man skal oppleve noe nytt hver gang, selv om man er her flere ganger i året, sier direktøren.