Bergensere er det over alt – også der denne kommer fra

Bergensere er det over alt – også i Sør-Amerika. Som Odfjell-familien med sin produksjon av vin.