BYGGMAGASINET

i Bergen 2020

VE-Anlegg-3.jpg
Previous.png
Next.png

Satser på en grønnere utvikling av byen

Kommunalteknikk representerer VE Anlegg. Bedriften påtar seg alle oppdrag innen bygging, renovering og vedlikehold av vei, bane og teknisk infrastruktur. Nå satser de på bærekraftige løsninger – både under og oppå gateplanet i Bergen.

VE Anlegg - logo.jpg

ANNONSØRINNHOLD FRA

VE Anlegg har røtter tilbake til 1700-tallets brosteinsarbeid i Bergen. Bedriften ble etablert i 2018 etter fisjonen av Bergen Bydrift AS da anleggsdelen ble skilt ut.

– Vi er en del av Vestlandsentreprenøren, som er morselskapet. I dag har vi 40 ansatte, men ønsker å utvide. Nedslagsfeltet er Bergen og omegn, sier daglig leder Torbjørn Ask Hilby.

Bedriften tilbyr alle tjenester innen bygging, renovering og vedlikehold av vei og teknisk infrastruktur. Det inkluderer vann- og avløp, fjernvarme, bossnett, el- og fibergrøfter og vei og bane.

VE Anlegg er en stor aktør i anleggsbransjen og har nå rettet blikket mot det grønne skiftet. Hensyn til natur og samfunn står sterkt, og bedriften er blitt en pådriver for å innlemme produkter og løsninger som er mer energieffektive.

Veien mot det grønne skiftet har allerede startet. Bedriften har gått til innkjøp av en rekke elektriske maskiner og utstyrsparken inkluderer blant annet to gravemaskiner, to beltetrillebårer, en hjullaster og to kompressorer.

– Dette er bare starten med tanke på antall elektriske maskiner. Det kommer flere og flere krav i offentlige etater om miljøvennlige løsninger i anbud for offentlig etater. Da må vi kunne vise til bærekraftige løsninger. Vi satser stort på dette, for vi ønsker å være den foretrukne aktøren, forteller Torbjørn.

De tradisjonelle lastebilene er byttet ut med biodiesel eller bio-hydraulikkolje der det lar seg gjøre. Bilflåten til de ansatte skal erstattes med elbiler.

Daglig leder legger til at de har konkrete planer for et grønt skifte og at målet er en grønn bil- og maskinpark innen fem år.

VE-Anlegg-14.jpg

Stolte av å være en del av det grønne skiftet - samtidig som de bidrar til byens utvikling! Formann Arne Stusdal trives godt i Bergens gater.

Påtar seg gjerne utfordrende oppdrag

Hele virksomheten har også et sterkt fokus på å benytte miljøvennlige stoffer i størst mulig grad. De jobber kontinuerlig med å redusere avfallsmengdene og kildesorteringen skal være mest mulig miljøvennlig.

VE Anlegg har satt sitt preg på bybildet i mange år. Bergen er den første byen i verden hvor det etableres et bossnett i hele den eksisterende sentrumskjernen. Her spiller VE Anlegg en viktig rolle. De har lagt ned bossnett langs Vestre Strømkaien og ved Bredalsmarken-Dokken.

– Dette var et kompleks prosjekt med mange nye løsninger. For å ikke belaste trafikken var det ikke aktuelt å grave. I stedet kjerneboret vi under veinettet og trakk først et foringsrør i stål og deretter trakk vi bossnettet gjennom, forklarer Torbjørn.

Utfordringen i en rekke av prosjektene er at ikke all infrastruktur er dokumentert. Det er ofte mange gamle rør og kabler som skal flyttes på. VE Anlegg tar utfordringene på strakk arm – de er jo eksperter på slike oppdrag.

VE-Anlegg-11.jpg

Maskinfører Øystein Lauritsen har full kontroll bak spakene.

Vårt største prosjekt er igang

I mai startet VE Anlegg på nok et stort prosjekt: Nedre Nygård.

– Dette er et prosjekt til 79 millioner kroner, og er det største prosjektet som har gått ut på anbud med tanke på krav til miljøfokus. Vi er stolte av å ha vunnet kontrakten, spesielt med tanke på de kravene som ble stilt. Tildelingskriteriene var 70 prosent pris og 30 prosent miljø, sier en entusiastisk Torbjørn.

Prosjektet innebærer utskiftning av infrastruktur i gateplaner hvor det skal etableres seks plass-støpte bunkers til mellomlagringstanker på boss og to nedkastgrupper til tradisjonelle PN-underdeler. I tillegg skal det føres inn bossrør til eksisterende bygg for fremtidig bruk.

VE Anlegg er hovedentreprenør og prosjektet forventes å stå ferdig i 2022.

Den veletablerte bedriften har kommunale kontrakter med blant annet Bergen og Haugesund samt en rekke nærings- og privatkunder.

Dyktige og faglig sterke medarbeidere sørger for grundig planlegging og kvalitet i alle ledd. Som kunde får du oppdraget utført av en anleggsentreprenør som jobber smart og kvalitetsbevisst.

VE-Anlegg-22.jpg

Gla''gutter på jobb! Daglig leder Torbjørn Ask Hilby (t.v.) og grunnarbeider Franz Rene Herbst har tatt i bruk en av de mange elektriske maskinene som VE Anlegg har gått til innkjøp av. Bedriften har blikket rettet mot det grønne skiftet og er en pådriver av maskiner som er mer energieffektive.

Kontakt oss

Telefon: 482 96 407
E-post: [email protected]

Se vår hjemmeside for mer informasjon
Følg oss på Facebook

Adresse
Glasskaret 1B, 5106 Øvre Ervik

VE Anlegg

  • Vi er den moderne, smarte og fremtidsrettede anleggsentreprenøren for kvalitetsprosjekter i vestlandsregionen.
  • Våre viktigste forretningsområder er kommunalteknikk, grunnarbeider, utbygging og vedlikehold av infrastruktur, samt opparbeiding og vedlikehold av grøntanlegg, parkområder og byrom.
  • Vi kombinerer dyktige, erfarne og faglig oppdaterte medarbeidere med utstrakt bruk av innovative digitale verktøy og en moderne maskin- og utstyrspark.
  • Vi er en organisasjon rigget for mest mulig strømlinjeformet prosjektgjennomføring.
  • Vi vektlegger grundig planlegging og kvalitet i alle ledd.
  • Vi er en anleggsentreprenør som utfører prosjektene smartere, raskere og dermed også rimeligere for deg som kunde.
  • Vi har kommunale kontrakter med blant annet Bergen og andre kommuner på Vestlandet, samt en rekke næringslivs- og privatkunder.
  • Våre fagområder: Kommunalteknikk, grunnarbeider, infrastruktur og grått og grønt.
  • VE Anlegg ble etablert etter fisjonen av Bergen Bydrift AS, og er en del av Vestlandsentreprenøren.