Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

Skogbruket trenger deg!

Er du på hugget?

Annonse fra Velg Skog

Noen ganger ser du ikke skogen for bare trær er det et ordspråk som sier. Det stemmer ikke for de som velger en utdannelse innen skogbruk! Her vektlegges skogens betydning for framtiden, og studentene får en blanding av biologisk, teknisk og økonomisk utdannelse. En jobb innen skogbruk betyr nemlig ikke lange dager i skogen med en motorsag som eneste selskap. Den fysiske delen av arbeidet er borte, og jobbene favner et bredt spekter jobber i mange interessante fagkretser.

- Velg Skog er skogbruksfamilien egen merkevare for rekruttering til næringen og prosjektet ble startet i 2011, forteller prosjektleder Petter Nilsen. En utdannelse innen skogbruk er et godt valg for framtiden, og den byr på mange muligheter fortsetter han.

Trivsel i skogen! Ingenting er bedre enn kaffepause i den norske naturen

Velg Skog er skognæringens kompetanse- og rekrutteringsprosjekt og består av et nasjonalt prosjekt med flere regionale initiativer. 


Vil du ta skogbruksutdanning kan du:

- Velge skogbruk ved én av åtte naturbruksskoler og ta fagbrev som skogsoperatør

- Velge høyere skogbruksutdanning ved Høgskolen i innlandet eller ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Den eldre generasjonen som jobbet i bransjen var på vei ut. De unge måtte inn. Det ble lagt vekt på at utdannelsesstedene og skogbruksnæringen samarbeidet godt om rekrutteringen til skogutdanning, fra videregående til universitetsnivå, i hele landet.

– I 2006 hadde vi det laveste antall søkere til skogfag på NMBU (Norges Miljø- og biovitenskaplig universitet) vi noen gang har hatt – kun fire søkere, sier Nilsen. 

Men nå har trenden snudd og ungdommen har begynt å se skogen og utdannelse innen feltet som attraktivt og spennende igjen. Det lover godt for norsk skognæring og for det grønne skiftet.  

Rekrutteringsropet gjaller i skogen 

Prosjektet lykkes. Antall søkere har vært stigende de siste årene. Ikke bare byr utdannelsen på et bredt spekter med valg av linjer, men etter endt skolegang byr variasjonene i norsk natur og geografi på en vekslende arbeidsplass. I Norge er det meget ulikt klima og vekstforhold i henhold til hvor du befinner deg i landet. Skogsbildet skifter karakter fra landsdel til landsdel, og landet vårt byr på en rekke klimasoner, fra arktisk sone lengst nord til temperert sone i sør.

Fra menneskets ankomst i Norge har skogen vært en viktig del av næringsgrunnlaget i landet. Den ga mat, brensel, redskaper og husvirke.

I dag finner vi stadig nye anvendelsesområder for trevirke. Skogens betydning vil øke i framtiden og næringen vil ha et stort behov for arbeidskraft. 


Livet i skogen er ikke lenger ensidig og i selskap med kun en motorsag. Hverdagen er variert og spennende

Tenk bredt

Prosjektets visjon er å bidra til å sikre skogbasert næring og samfunnet riktig, samt kvalitetsmessig god kompetanse som skal sikre verdiskaping og bærekraftig ressursforvaltning.

Interessen for å utdanne seg innen skogbruk har tatt seg opp, og det er en rekke valgmuligheter for de som ønsker en karrierer innen skogbruk:

• 8 videregående skoler som tilbyr skogbruk (VG2). Dette gir mulighet til å ta fagbrev som skogsoperatør. 

• Høgskolen i Innlandet, Campus Evenestad, Bachelorgrad etter tre års studier.

• NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelig universitet i Ås). Bachelorgrad etter tre år eller Mastergrad etter fem års studier. 

Skogens betydning er udiskutabel

Petter Nilsen, Prosjektleder Velg Skog

Kvinnelig skogvokter takker for seg etter dagens økt

Du kan altså tenke bredt innen skog. Videregående skole gir mulighet til læreplass som fører fram til fagbrev som skogsoperatør (maskinfører) og på høyere nivå spenner utdannelsen seg fra økonomi, biologi, teknologi og økologi.

Jobbmulighetene er heller ikke snauklipt. Ferdig utdannende finner jobber i forvaltning, planlegging av skogdrift, skogbruksleder, forskning, utvikling, rådgivning og internasjonalt arbeid. 

Heldigvis er det fortsatt gull i de grønne skoger i Norge! 

Redaksjonen i Bergensavisen har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet