Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

Vi er skolen for deg!

Annonse fra Rudolf Steinerskolen i Bergen

Eventyret startet i 1929 da Rudolf Steinerskolen i Bergen startet opp. Førsteklassingene ankom den private villaen i Kalvedalsveien, med sommerfugler i magen og mammas trygge hånd i sin. Opp gjennom årene har skolen både flyttet og utvidet antall elever. Først utvidet de med en ungdomsskole, og på begynnelsen av 80-tallet startet skolen også opp med videregående skole. I dag stortrives 285 elever og 62 lærere i Paradis i Fana bydel i Bergen.

Skolen bygger på steinerpedagogikk, en utdannelsesfilosofi grunnlagt av den østerrikske filosofen Rudolf Steiner (1861-1925). Steinerpedagogikken legger særlig vekt på humanistiske utdannelsesidealer, og kunst og musikk er integrert i undervisningen.

– Hovedtanken i skolens pedagogikk er utvikling av hele mennesket, og ikke bare intellektuelle evner, forteller Marte Steffensen, Trinnleder VGT. 

Stor innsatsvilje og arbeidsglede i verkstedet på Steinerskolen

• Steinerskolens bærende idé er å vekke og utvikle potensialet i hvert enkelt menneske.

• Gjennom en variert pedagogikk får elevene lære med alle sine sanser og utvikle seg på en allsidig måte.

• Målet er at elevene skal få et solid grunnlag for teoretisk, kunstnerisk eller praktisk videreutdanning.

• I tillegg skal de få mulighet til å utvikle sine evner, bli kreative, selvstendige og ansvarlige medmennesker.

• Kvalifiserte lærere formidler lærestoffet på en personlig og engasjerende måte.

• Elevene bearbeider stoffet og lager sin egen skriftlige og bildemessige framstilling. 

En skole litt utenom det vanlige

Det er mange gode grunner til å velge Steinerskolen som din videregående skole. Foruten et bredt og sterkt faglig nivå får elevene tett oppfølging. Skolen har en klasse per trinn, med opptil 30 elever per klasse. De praktisk/kunstneriske fagene er delt inn i mindre grupper. På denne måten får du anledning til å bli bedre kjent med både klassekamerater og lærere.

Klasserommene er store, lyse og i friske farger, som gir et godt og levende miljø. Med flere verksteder på området har elevene gode muligheter til å utvikle sine evner innenfor kunst, smie og tekstil. Kunst- og håndverksfagene står sterkt på Steinerskolen, og de har egen malestue, metallsmie, modellering og eget rom for stofftrykk.

Siden området inkluderer både grunnskole og videregående skole innebærer dette også at de eldste elevene må ta et sosialt ansvar siden de er rollemodeller for de yngre. Noe som passer godt inn i skolens verdier om å utvikle individet til å bli selvstendige og sosialt bevisste sin rolle.

Selv om skolen ikke tilbyr idrettsfag, med unntak av kroppsøving, betyr det ikke at elevene ikke er ute og nyter den norske naturen. Førsteåret er det vinterfjellstur med overnatting i snøhule i Hallingskeid. Året etter er det Bretur til Sogn og Fjordane, med utforsking av Nigardsbreen. Vg2 reiser på en botanikktur til Fjelbergøy om våren. 

Siste året står utlandet for tur, og elvene velger selv hvor de vil reise. Skolen bidrar med litt tilskudd i pengekassen, resten må elevene samle inn selv.

Turer er med andre ord en del av undervisningen, og er et friskt innslag i skoleåret. 

Teori og praksis går hånd i hånd, og elevene måler verdien av utdannelsen i frisk luft

Eksamensfritt skoleår

Steinerskolen har en lang historie, og er en studiespesialiserende skole med vekt på praktisk kunstneriske fag som musikk, kunst og tekstil. Undervisningen som tilbys gir generell studiekompetanse, i tillegg til fordypning i musikk eller enkelte realfag.

– Hos oss har ikke elevene eksamen, men en årsoppgave, som er ganske spennende, sier Steffensen. Dette innebærer at elevene velger et emne de brenner for og fordyper seg i gjennom et år. Praktiske oppgaver er også en del av opplegget, og de velger selv hvilken del av oppgaven de vil vektlegge. Med i oppgaven hører en muntlig fremføring hvor elevene presenterer årsverket for en liten forsamling av medelever, familier og ansatte ved skolen. Årsoppgavene vurderes så av eksterne sensorer.

Steffensen forteller videre at Steinerskolen også har en annen undervisningsform, som innebærer at de fokuserer på fordypning i perioder enn den offentlige skolen.

– Vi kaller det hovedfag. I periode på for eksempel tre uker fokuserer elevene på ett fag, som norsk, matte eller historie.

Lærebøker tas ikke i bruk i denne perioden. I stedet er det læreren som presenterer et undervisningsstoff i form av forelesing, og elevene må ta notater underveis. Deretter lager de sin egen arbeidsbok, som blir omtrent som en lærebok. 

På Steinerskolen har jeg lært å arbeide tverrfaglig, å tenke kreativt, og å søke kunnskap selv

Sarah Peters, daglig leder, Vulkana Drift AS (Tromsø), elev 2002-2005

Ut på tur - aldri sur! Elevene får teste fysikken på isbrevandring

Rudolf Steinerskolen tilbyr en spennende og lærerik reise gjennom tre år. Etter endt skoleår tar du farvel med et solid grunnlag for videre teoretisk, praktisk eller kunstnerisk utdanning. Med sine tette oppfølging av elevene og sterke sosiale bånd elevene og lærerne mellom vil du også utvikle deg som et selvstendig, kreativt og ansvarlig menneske.

Sist, men ikke minst: Du får tre meningsfulle og minneverdige år! 

Redaksjonen i Bergensavisen har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet