Annonsørinnhold i samarbeid med Velg Skog

Hva er dette?

 
 

Er du på hugget?

Noen ganger ser du ikke skogen for bare trær er det et ordspråk som sier. Det stemmer ikke for de som velger en utdannelse innen skogbruk! Her vektlegges skogens betydning for framtiden, og studentene får en blanding av biologisk, teknisk og økonomisk utdannelse. En jobb innen skogbruk betyr nemlig ikke lange dager i skogen med en motorsag som eneste selskap. Den fysiske delen av arbeidet er borte, og jobbene favner et bredt spekter jobber i mange interessante fagkretser.

Annonsørinnhold i samarbeid med Velg Skog

- Velg Skog er skogbruksfamilien egen merkevare for rekruttering til næringen og prosjektet ble startet i 2011, forteller prosjektleder Petter Nilsen. En utdannelse innen skogbruk er et godt valg for framtiden, og den byr på mange muligheter fortsetter han.

Trivsel i skogen! Ingenting er bedre enn kaffepause i den norske naturen

Velg Skog

Den eldre generasjonen som jobbet i bransjen var på vei ut. De unge måtte inn. Det ble lagt vekt på at utdannelsesstedene og skogbruksnæringen samarbeidet godt om rekrutteringen til skogutdanning, fra videregående til universitetsnivå, i hele landet.

– I 2006 hadde vi det laveste antall søkere til skogfag på NMBU (Norges Miljø- og biovitenskaplig universitet) vi noen gang har hatt – kun fire søkere, sier Nilsen. 

Men nå har trenden snudd og ungdommen har begynt å se skogen og utdannelse innen feltet som attraktivt og spennende igjen. Det lover godt for norsk skognæring og for det grønne skiftet.  

Rekrutteringsropet gjaller i skogen 

Prosjektet lykkes. Antall søkere har vært stigende de siste årene. Ikke bare byr utdannelsen på et bredt spekter med valg av linjer, men etter endt skolegang byr variasjonene i norsk natur og geografi på en vekslende arbeidsplass. I Norge er det meget ulikt klima og vekstforhold i henhold til hvor du befinner deg i landet. Skogsbildet skifter karakter fra landsdel til landsdel, og landet vårt byr på en rekke klimasoner, fra arktisk sone lengst nord til temperert sone i sør.

Fra menneskets ankomst i Norge har skogen vært en viktig del av næringsgrunnlaget i landet. Den ga mat, brensel, redskaper og husvirke.

I dag finner vi stadig nye anvendelsesområder for trevirke. Skogens betydning vil øke i framtiden og næringen vil ha et stort behov for arbeidskraft. 


Livet i skogen er ikke lenger ensidig og i selskap med kun en motorsag. Hverdagen er variert og spennende

Tenk bredt

Prosjektets visjon er å bidra til å sikre skogbasert næring og samfunnet riktig, samt kvalitetsmessig god kompetanse som skal sikre verdiskaping og bærekraftig ressursforvaltning.

Interessen for å utdanne seg innen skogbruk har tatt seg opp, og det er en rekke valgmuligheter for de som ønsker en karrierer innen skogbruk:

• 8 videregående skoler som tilbyr skogbruk (VG2). Dette gir mulighet til å ta fagbrev som skogsoperatør. 

• Høgskolen i Innlandet, Campus Evenestad, Bachelorgrad etter tre års studier.

• NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelig universitet i Ås). Bachelorgrad etter tre år eller Mastergrad etter fem års studier. 

Skogens betydning er udiskutabel

Petter Nilsen, Prosjektleder Velg Skog
Kvinnelig skogvokter takker for seg etter dagens økt

Du kan altså tenke bredt innen skog. Videregående skole gir mulighet til læreplass som fører fram til fagbrev som skogsoperatør (maskinfører) og på høyere nivå spenner utdannelsen seg fra økonomi, biologi, teknologi og økologi.

Jobbmulighetene er heller ikke snauklipt. Ferdig utdannende finner jobber i forvaltning, planlegging av skogdrift, skogbruksleder, forskning, utvikling, rådgivning og internasjonalt arbeid. 

Heldigvis er det fortsatt gull i de grønne skoger i Norge! 

Del artikkelen på Facebook