Annonsørinnhold fra Coop Prix

Hva er dette?

STOLT GARTNAR: Inger-Irén Eriksrud er tredjegenerasjonsgartnar og driv framleis familiegarden i Lier. Her dyrkar ho agurk, blomkål og vårlauk for Coop-butikkar over heile landet.
STOLT GARTNAR: Inger-Irén Eriksrud er tredjegenerasjonsgartnar og driv framleis familiegarden i Lier. Her dyrkar ho agurk, blomkål og vårlauk for Coop-butikkar over heile landet.

Fem gode grunnar til å kjøpe norsk frukt og grønt

Friske fargar og gode på smak - norsk frukt og grønt er i ein heilt eigen kategori når det kjem til kvalitet.

Annonsørinnhold fra

 Det er lite som slår norske jordbær, plommer eller eple i sesong. Dei norske bøndene produserer grønsaker og frukt i verdsklasse.

Eit breitt utval av kva landet vårt har å by på, finn du i din næraste Coop Prix. Som nabolagsbutikk, satsar dei stort på å tilby det beste av norsk frukt og grønt.

DYKTIGE FOLK: Merete Rørvik er produktspesialist i Coop. Ho skryter av butikken sine norske frukt- og grøntprodusentar over heile landet. 

- Coop Prix har utruleg mange dyktige og dedikerte produsentar i heile landet. Dei vil me gjerne syne fram, fortel produktspesialist Merete Rørvik i Coop.

I tillegg til gode smakar, er det andre føremon med å handle norsk. Her får du fem gode grunnar til å velje norsk neste gong du er på butikken.

Nyt norsk heile året

Takka vere teknologisk utvikling i landbruket, er no norsk frukt og grønt tilgjengeleg nesten året rundt.

Inger-Irén Eriksrud driv gard i Lier og leverer agurk, blomkål og vårlauk til Coop Prix-butikkar over heile landet.

- Veksthus gjev oss høve til å dyrke fram norske kvalitetsvarer som agurk, snackagurk, tomat, salat og urter året rundt, seier Eriksrud.

I tillegg dyrkar nokre av produsentane til Nordgrønt snackpaprika, raud chili og moreller i veksthus.

Teknologisk utvikling når det kjem til lagring og pakkeri hjå produsentane, gjer at ein kan tilby norsk kvalitet året rundt.

- I fjor hadde me til og med norske eple i butikk til jul, fortel produktsjef Rørvik.

MANGE PLANTER: I Eriksrud sitt veksthus, finn ein kring 5000 agurkplanter.

Meir miljøvenleg

Norsk frukt og grønt betyr kort reiseveg og er såleis miljøvenleg. Følgjer ein òg den norske sesongen, reduserer ein klimaavtrykket endå meir.

- Det er inga løyndom at det er kortare å levere frå ein gard i Lier enn ein i Spania, seier Eriksrud.

Ho fortel at norske produsentar er flinke til å drive berekraftig og miljøvenleg.

- Me jobbar med å redusere bruken av kjemisk plantevern ved å nytte oss av biologiske produkt. Teknologiske installasjonar i veksthusa hjelper oss å kontrollere klima og gje rette mengder vatn og gjødsel.

Agurk som ikkje hamnar i butikk grunna feil storleik og utsjånad går mellom anna til verksemder som lagar jus og kuttar til dømes ferdigsalatar. Nokre agurkar går òg til dyrefôr.

Bra for kroppen

- Frukt og grønt er viktig i det daglege kosthaldet. Dei inneheld mykje vitaminer, mineralar og fiber som er verdifulle næringsstoff, utan å samstundes tilføre mykje energi og feitt som me generelt sett får for mykje av i kosthaldet vårt, forklarar Gerd Byermoen, kommunikasjonssjef i Opplysingskontoret for frukt og grønt.

Ho anbefalar eit variert inntak av frukt og grønt - på den måten sikrar du at kroppen får i seg fleire av dei næringsstoffa den treng.

– Når frukt, bær og grønnsaker er ein del av eit balansert kosthold i samsvar med Kostrådene, er det ein god huskeregel å ete frukt og grønt i alle regnbogens fargar. Då får du i deg alt det gode denne varegruppa har å by på, forteljer Byermoen.

GOD KVALITET: Norsk frukt og grønt er av god kvalitet: – Lange, lyse dagar og kjølege netter gjer at frukt og grønsaker som vert dyrka i Noreg har ein lang vekstsesong. Det gjev produkta god tid til å modne langsamt og lagre masse deileg smak, forklarar Gerd Byermoen i frukt.no.

Smak i verdsklasse

Det er allereie nemnt, men det kan ikkje gjentakast for ofte - norsk frukt og grønt er fantastisk på smak. Det skuldast forholda dei blir dyrka i.

- Lange, lyse dagar og kjølege netter gjer at frukt og grønsaker som vert dyrka i Noreg har ein lang vekstsesong. Det gjev produkta god tid til å modne langsamt og lagre masse deileg smak, forklarar Byermoen.

Du er med å støtte norske bønder

Sjå etter Nyt Norge-merket når du handlar. Då er du med på å støtte norsk landbruk.

- Ved å støtte opp under norske produsentar, er ein med å utvikle teknologien for å kunne dyrke enno meir berekraftig og miljøvenleg. Tida syner kor sårbare me er og kor viktig det er å vere sjølvforsynte på det me kan dyrke i Noreg, meiner Eriksrud.

- I tillegg er det moro å vite at folk over heile landet kan nyte det me dyrkar fram her. Eg er sjølv tredjegenerasjonsprodusent på denne garden, og er ein stolt, norsk gartnar, avsluttar ho.

Del artikkelen på Facebook