Annonsørinnhold i samarbeid med Galleriet

Hva er dette?

 
 

Oppgradert for å møte fremtiden

Senterleder Hågen Solheim har stor tro på at nye Galleriet vil bli en favoritt blant bergensere og folk utenfra som besøker sentrum.

Annonsørinnhold i samarbeid med Galleriet

Vi treffer senterlederen og markedskoordinator Maria Strandenes på Galleriet noen uker før den offisielle åpningen av senteret, som nå har vært gjennom en omfattende fornying.

Senterlederen sier at dette er en større oppgradering som er gjort for å møte trender og endringer i forbruksmønsteret blant folk.

Fra å være et rent handlesenter skal Galleriet nå bli en møteplass for bergensere og tilreisende.

 

EN MØTEPLASS

Tradisjonelt har Galleriet fokusert på shopping, men senterledelsen har sett at Galleriet må bli noe unikt som skiller det fra kjøpesentrene i bydelene rundt Bergen.

– Derfor har vi bygget om hele senteret til i mye større grad å bli en møteplass der folk kan møte venner og bekjente, der de kan spise og der de kan shoppe hvis de ønsker det, sier Solheim.

Galleriet har fått sitt eget restauranthjørne som fyller tre etasjer ved den nye hovedinngangen på hjørnet mot Fisketorget, og det jobbes med at senteret skal være åpent på kveldstid både hverdag og helg.

Galleriet er primærsenter for de som bor og jobber i sentrum og det er samtidig et senter for mennesker som bor utenfor sentrumskjernen, i nærliggende kommuner og for tilreisende.

– De som reiser fra bydelsentrene må oppleve noe annet her enn det de får ute i bydelene. Derfor satser vi på unike restauranter, kafeer og butikker som man ikke finner i bydelsentrene, sier senterlederen.

LUN ATMOSFÆRE

Det er lagt vekt på mye bruk av treverk, det er beplantning på plattformer og i fellesområdet, mørke jordfarger på broer og fasader. Belysningen er også nøye planlagt for å øke trivsel i senteret.

– Vi har bygget nye plattformer i forskjellige etasjer på nye Galleriet. Dette er gjort for å få bedre flyt i senteret, og for å få mer oppholdsplass der folk kan sette seg ned og ta en pust i bakken, sier Solheim.

Markedskoordinator Maria Strandenes i Galleriet sier at senteret i hjertet av Bergen skal bli en møteplass for folk.

Galleriet

Del artikkelen på Facebook