USA-valgvake: Psykologi og politikk

Tirsdag 6. november kl.19:00-22:00
Det Akademiske Kvarter
kart
Øyvind Eikrem skal snakke om psykologien bak politikken. Hva skal til for å bli politiker i USA og hvilke egenskaper og sosioøkonomiske forutsetninger skal til for å nå langt i politikken? Deretter vil han sammen med stipendiat Sveinung Arnesen diskutere hvordan vi tenker når vi skal bestemme oss i et demokratisk valg. Hvilke muligheter og begrensninger gir vår biologi og psyke oss? Arnesen vil også snakke om valgkampen som har vært, trekke frem høydepunkt og vendepunkt, samt trekke litt lengre linjer både fremover og bakover i tid. Innledere: Øvind Eikrem, sosialantropolog og psykolog. Sveinung Arnesen, forsker ved Rokkansenteret. Møtene er en del av Studentersamfunnets USA-valgvake: https://www.facebook.com/events/541768659172032/?fref=ts