Marius Moldvær & Hedvig Biong : The Ocean Unseen

Fredag 3. mars kl.20:00-23:00
BLOKK
kart
BLOKK Presenterer Marius Moldvær & Hedvig Biong : The Ocean Unseen Åpning fredag 3. mars 20:00 Øvrige åpningstider: lørdag 4.mars/søndag 5.mars 13:00-18:00 lørdag 11.mars/søndag 12.mars 13:00-18:00 Våren 2008, mens Hedvig Biong og Marius Moldvær studerte sammen ved Kunsthøyskolen i Bergen ble de første kunstverkene sendt gjennom posten av det som syv år senere skulle bli over 700 verk og utgjøre prosjektet The Ocean Unseen. Hvert enkelt av kunstverkene i The Ocean Unseen er et narrativ, og et resultat av en erfaring eller observasjon som blir bestanddeler i en pågående dialog. Prosjektet handler om hvordan kommunikasjonkonstant pendler mellom nærhet og avstand og hvordan man aldri vil kunne forstå hverandre fullt ut. The Ocean Unseen utforsker også hvordan det som dokumenteres forblir husket i ettertiden og står som vesentlige hendelser nettopp gjennom at det er blitt dokumentert. Verkene stiller spørsmål om hva som er de viktige hendelsene og blir en verdensanskuelse av frie assosiasjoner hvor logiske sammenhenger og narrativ brytes.