Bergen Shipping Conference 2018

Fredag 14. september kl.09:00-17:00
Bergen
Helleveien 30, Bergen, NorgeÅpne kart
kart

Bergen Shipping Conference (BSC) er en arena hvor næringslivet, akademia og politikere møtes for å diskutere utfordringer og løsninger for den maritime sektoren. Konferansens ambisjon er å bringe sammen ulike aktører fra bransjen for å belyse felles utfordringer.  Denne tradisjonsrike konferansen blir holdt i regi av studentorganisasjonen Skipsfart og Transportgruppen ved Norges Handelshøyskole. 


BSC 2018 vil sentrere rundt temaet "Shipping møter digitalisering" da vi ser at de fleste bransjer gjennomgår eller har gjennomgått omfattende digitaliseringsprosesser, men at dette i mindre grad har skjedd i shippingbransjen. Derfor vil konferansen belyse ulike problemstillinger knyttet til digitalisering, eksempelvis implementering av slike løsninger og om det i det hele tatt er lønnsomt.