Dagsplass JULETORGET (kr 950) på Bergen Julemarked fredag 7. desember 2018

Fredag 7. desember kl.10:00-21:00
Bergen
Festplassen, Bergen, NorwayÅpne kart
kart

Bergen Julemarked arrangeres på Festplassen i Bergen sentrum fra og med torsdag 29. november til og med lørdag 22. desember 2018. Som en del av julemarkedet arrangeres Juletorget. På Juletorget kan private aktører, hjemmeprodusenter, lokale kunsthåndverkere og småskalaprodusenter kjøpe markedsplass på dagbasis. Markedsplassene er lokalisert i et felles, stort markedstelt, og hver plass består av 9m2 areal, to klappbord, en klappstol og strømuttak. Varene som selges på Juletorget skal være i kategoriene nevnt under restriksjoner (se lengre nede på siden), og prisnivået skal fremstå som rimelig. Vi gjør oppmerksom på at Juletorget ikke vil være i oppvarmet telt, i motsetning til de mer påkostede arealene hvor hovedutstillerne står. Leieprisen for dagsplass varierer ut i fra hvilken dag det er, fra kr 250 til kr 1500.

Åpningstiden er fra kl 10 til kl 21 hver dag, med forbehold om endringer.
Det er obligatorisk for alle utstillere å holde åpent i hele åpningstiden.
Maks en bodplass per utstiller per dag.