"Grav der du står ! - foredrag av Yngre Nedrebø

Onsdag 12. september kl.19:00-20:00
Statsarkivet i Bergen, Årstadveien 22
kart
Foredrag av statsarkivar i Bergen, Yngve Nedrebø. Med utgangspunkt i fotoutstillingen til Svartediket vel "En bygd i byen" fra 2008 skal vi se på noen av kulturminnene som ligger på Årstadvollen. Noen av dem er fortsatt svært synlige, mens andre knapt lar seg forstå uten skriftlige kilder. Årstadvollen ligger solvendt og det har vært åkerdrift her i flere tusen år. Årstad har vært høvdingsete og kongsgård gjennom hundrevis av år. Etter reformasjonen var Årstad del av Lungegodset, før den ble lystgård og hovedgård. Langs elven har en rekke møller med stor aktivitet helt fra middelalderen av gitt mange arbeidsplasser. Over Årstadvollen gikk hovedveien til og fra Bergen, og avstanden til Stadsporten var så stor at Årstad hadde skjenkested. Kildene forteller at ikke alle som drog langs veiene hadde gode hensikter.