Forfattersamtale - Zeshan Shakar

Onsdag 12. september kl.12:00
Fana bibliotek
Nesttun, BergenÅpne kart
kart
Fana bibliotek inviterer til forfattersamtale med Zeshan Shakar. Han debuterte høsten 2017 med oppvekstromanen "Tante Ulrikkes vei". Romanen ble raskt omtalt som en viktig bok og Shakar mottok Tarjei Vesaas’ debutantpris. To gutter vokser opp i blokkene i T.U.V (Tante Ulrikkes vei) på Stovner i Oslo. De blir kontaktet av en forsker fra NOVA forskningsinstitutt. Forskeren leder et prosjekt som skal kartlegge hverdagen til ungdom med minoritetsbakgrunn i Groruddalen. Guttene blir oppfordret til å delta ved å fortelle med egne ord om livet på skolen og hjemme. Mo (Mohammed) er skoleflink og har store drømmer om en fin jobb langt fra Stovner. Jamal føler han ikke passer inn på skolen og dropper ut. Han røyker hasj og begynner etterhvert å jobbe svart. De prøver å finne sin identitet som unge voksne med arbeid og skole, jenter og den store fremtiden. Samtidig blir de stadig konfrontert med avisoverskrifter, tv-debatter og vanskelige hendelser som 11. september og æresdrap på Stovner. Guttene er begge født i Oslo men føler ikke at de er norske nok; de har foreldre med innvandrerbakgrunn og bor på Stovner. NOVA-mannen, som Jamal kaller han, følger guttene over en 5-årsperiode. Slik får vi innblikk i guttenes liv og slik kommer de også i tale; som respondenter via et statlig forskningsprosjekt. Hvordan skal de forholde seg til og delta i et samfunn som de er på utsiden av? Her finnes ingen enkle svar. Som lesere får vi en mulighet til å forstå litt mer om hvordan det er å vokse opp som minoritetsungdom i det moderne norske storsamfunnet. Den 12. september får du mulighet til å komme nærmere forfatteren selv, gjennom en samtale med litteraturviter Karen Rosenstock. Velkommen til forfattersamtale på Fana bibliotek.