Barns seksualitet, og forebygging av overgrep

Fredag 14. september kl.18:00
Bønes Kirke
Bønes, BergenÅpne kart
kart
Hvordan skal vi voksne både kunne beskytte våre barn mot overgrep, og samtidig sikre barn et trygt forhold til egen kropp og egne følelser? Hvilke ord og begreper kan brukes? Pia Friis er utdannet barnehagelærer og konsulent i KANVAS kompetanse, og er en fantastisk foredragsholder. Hun kommer til Bønes kirke for å svare på disse spørsmålene og mye mer. Bill kr.100