Simon Wågsholm: Potemkins parabler. Maleri.

Søndag 13. januar kl.12:00-16:00
Galleri Langegården
kart
SIMON WÅGSHOLM Potemkins parabler UTSTILLINGSÅPNING, MED SAMTALE MELLOM KUNSTNEREN OG KUNSTHISTORIKER EINAR WIIG, LØRDAG 12. JANUAR KL. 14.00 Simon Wågsholms billedunivers er særegent og fantasieggende. Mange av motivene fremstår som undringsskapende scener. I sine malerier balanserer han mellom det figurative og det abstrakte formspråket – og hans penselstrøk veksler mellom det gjennomskinnelige, lette - og det mer pastose. Simon Wågsholm (f.1978, bor og arbeider i Ålesund) har gjort seg bemerket som en av våre mest interessante yngre kunstnere. Han har hatt en rekke utstillinger og samarbeidet bl.a. med Ørnulf Opdahl om utstillingen Opphav. Wågsholm skriver følgende om sin utstilling: "Potemkins parabler beveger seg i rommet mellom det som tilsynelatende er sannheter og det som tilsynelatende ikke er det. Arbeidene kan betraktes som refleksjoner over hvordan disse ytterpunktene sammenfiltres og hvordan skillene mellom fakta og fiksjon viskes ut." Se http://simonwagsholm.no Utstillingen står til 27. januar.