Vin & Viten, Christie Café

Torsdag 14. februar kl.19:00-21:00
Christie Café, Muséplassen 3
Muséplassen 3, BergenÅpne kart
kart
Jakten på den eldste marine klyngen på Vestlandet. Arkeolog Leif Inge Åstveit fra Universitetsmuseet har i flere år ledet de arkeologiske utgravingene som er gjennomført i forbindelse med bygging av ny riksvei mellom Bergen og Sotra (rv 555 Sotrasambandet). I dette foredraget skal data fra utgravningene presenteres, og resultatene skal settes inn i regionale og nasjonale utviklingstrekk. Det arkeologiske materialet fra Sotrasambandet er fremdeles under bearbeiding, men har allerede gitt ny kunnskap om steinalderen på Vestlandet og menneskets forhold til de marine ressursene har hele tiden stått i sentrum.