Klokken 2128 fikk Vegtrafikksentralen melding om et vogntog med problemer i Løvstakktunnelen.

Vogntoget kom fra sentrum og ble stående fast under høydebegrenseren ved innkjøringen til tunnelen.

Da sto vogntoget slik til at høydebegrenseren var cirka midt på.

Politiet dro til stedet for å håndtere situasjonen sammen med veivesenet.