Voldsom brann på parkeringsplass

Bileieren våknet opp til dette synet. – Et sjokk.